MODULIFT REDUSERER PRODUKTUTVIKLINGSTIDEN MED NÆRMERE 70 % VED HJELP AV ALTAIR® SIMSOLID®

Modulift

Dette er Modulift

Ingeniør- og designteamet i Modulift er ikke ukjent med prosjekter der det stilles høye krav til kvalitet, noe som ofte resulterer i en skreddersydd løsning. Utstyret som de designer og produserer, løser ofte problemer som det ikke er vanlig å støte på i løfteprosjekter.

Modulift ble etablert i 2002 og er kjent verden over for sin produksjon av modulbaserte sprederbjelker, løftebjelker og sprederåk.

Modulift får ofte i oppdrag å løfte for eksempel vindturbinblader, monopile-fundamenter, olje- og gassplattformer, husmoduler og lignende. Blant de banebrytende prosjektene som Modulift har gjennomført, finner vi eksempler som tilpassede rammeåk for prosjektet High Speed 2* (HS2), et rammeåk med en maksimal belastning på 50 tonn for en 20 meter lang og 38 tonn tung bølgemaskin samt en enorm løfterigg for å løfte og montere vindturbiner på 5 MW (megawatt) til havs i Irskesjøen. Dessuten leverer Modulift utstyr for havbasert løftevirksomhet, og nylig leverte de en løftebjelke til Baleine-prosjektet** for å løfte en tunnelboremaskin opp fra havbunnen.

* High Speed ​​2 er en planlagt høyhastighetsjernbane og et nettverk for passasjertog i Storbritannia
** Baleine er et av de største prosjektene for karbonfangst og lagring utenfor Elfenbenskysten.

Selskapet har kunder innen alt fra bygg og anlegg til bulktransport og havnevirksomhet, sjøfart, offshoreindustri (olje, gass og vind) samt frakt, transport og logistikk.

”Da vi hadde jobbet en stund med disse løsningene, ble det tydelig at alt som hadde med styrkeberegninger (FEM) å gjøre ble kanalisert via én eller to ingeniører, det vil si ekspertene på programvaren i selskapet”, forteller Harshal Kulkarni, Engineering Manager i Modulift. ”I 2021 sluttet begge i selskapet, og jeg overtok da ansvaret for FEM. Jeg oppdaget snart hvor kompleks programvaren var og at det var veldig risikabelt å ha bare én kompetent bruker i en gruppe på syv medarbeidere. Vi trengte en lettere tilgjengelig løsning og eksperthjelp for å finne en slik.”

UTFORDRING: FINNE EN NY PROGRAMVARE FOR EN KRITISK PROSESS OG SØRGE FOR Å OPPNÅ DE FORVENTEDE FORBEDRINGENE.

Tidkrevende manuelle analyser og utarbeiding av geometrier
Styrkeberegninger (FEM) er en viktig del av designprosessen for alle Modulifts produkter. Det er snakk om en ekstremt detaljert analyseprosess. Når produktene tas i bruk, utsettes de for enorme krefter – en sprederbjelke fra Modulift har for eksempel en kapasitet på 2–3000 tonn, og konstruksjonen må tåle belastninger i form av trykk i bjelken, strekkraft i stropper og spennbånd samt enorm belastning på de boltede seksjonene og leddene.

Tidligere foretok Modulift-teamet alle analyser av disse belastningspunktene manuelt og benyttet bare Autodesk AutoCAD til selve designarbeidet. Etter hvert gikk Modulift imidlertid over til 3D-programvarer som for eksempel Solidworks og STAAD Pro.

Lang vei til riktig løsning
Dette var forutsetningene da Harshal Kulkarni i 2019 begynte å jobbe som Engineering Manager i selskapet. Fra tidligere hadde Harshal erfaring med dimensjonering og mekanisk design innen olje- og gassindustrien og petrokjemisk industri.

Endring er ofte en pågående prosess, noe Harshal og de seks ingeniørene og designteamet i Modulift snart skulle oppdage. ”Alle i teamet var enige om at vi kunne få mer korrekte FEM-resultater raskere enn med de manuelle prosessene hvis vi kunne bruke en programvare som var beregnet for formålet”, sier Harshal. ”Valget falt til slutt på en etablert simuleringsløsning kombinert med en programvare for designanalyse. Begge løsningene levde opp til sitt gode renommé. Derimot støtte vi på et problem som vi ikke hadde forutsett.”

Harshal forklarer at simuleringsprogrammet som Modulift hadde valgt, viste seg å være veldig avansert og krevde inngående teknisk ekspertise. Det holdt ikke med kunnskaper innen tradisjonell konstruksjonsteknikk og 3D-design, og det oppsto et behov for rask opplæring av brukerne.

Eliminere risikoer
Det er stor etterspørsel etter Modulifts produkter og tjenester. Selskapet oppfyller spesifikke krav som stilles til tunge og kompliserte løfteprosjekter, ikke sjelden innen infrastruktursektoren. Siden mange prosjekter dessuten krever skreddersydde løsninger, blir det brukt mye tid på kommunikasjon mellom kundens tekniske team og Modulift-teamet. Tid er penger, og veldig lite av den kan settes av til opplæring i en komplisert programvare.

”Da vi hadde jobbet en stund med disse løsningene, ble det tydelig at alt som hadde med styrkeberegninger å gjøre ble kanalisert via én eller to ingeniører, det vil si de to ekspertene på programvaren i selskapet”, forteller Harshal. ”I 2021 sluttet begge i selskapet, og jeg overtok da ansvaret for FEM. Jeg oppdaget snart hvor kompleks programvaren var og at det var veldig risikabelt å ha bare én kompetent bruker i en gruppe på syv medarbeidere. Vi trengte en langt lettere tilgjengelig løsning, men også eksperthjelp for å finne en slik.”

LØSNING: KOM I GANG DIREKTE MED SIMSOLID

Forenklet geometri
Harshal tok kontakt med tre potensielle leverandører for å finne en løsning på Modulifts utfordring, nemlig å eliminere risikoen i FEM-prosessen og samtidig effektivisere den med en programvare som alle i teamet kunne bruke.

”Jeg kontaktet også Symetri, siden vi hadde hatt dem som leverandør siden 2012 og visste at deres brede erfaring kunne bidra til å løse problemer innen produksjonsindustrien”, forteller Harshal.

Symetri anbefalte Altair SimSolid som den ultimate løsningen. SimSolid brukes og anbefales av mange andre produksjonsselskaper verden over, også innen segmenter som har mye til felles med Modulifts virksomhet. Programvaren eliminerer alt manuelt arbeid rundt forenkling av geometrier og gir raskt resultater, noe Modulift-teamet snart skulle oppdage.

 

RESULTAT: PRODUKTIVITETEN HAR SKUTT I VÆRET

Minimalt med opplæring, maksimal nøyaktighet, optimal pålitelighet
”Vi har nettopp begynt å bruke SimSolid, men allerede etter kort tid merker vi enorm forskjell”, sier Harshal.

Ingen meshingprosess
SimSolid benytter ikke meshing i styrkeberegninger, noe som reduserer modelleringstiden for analyse sammenlignet med andre, lignende FEA-programmer.

På den måten blir SimSolid utrolig brukervennlig, tidseffektivt og enkelt å implementere, og det er lett å bli en dyktig bruker av programmet.

”I et av produktutviklingsprosjektene våre reduserte vi designarbeidet fra 600 til 200 timer.

Hvis vi tar utgangspunkt i denne måleverdien for fremtidige prosjekter, er det nesten ufattelig å tenke på hvilken innvirkning det vil få på produktiviteten og også muligheten til å kunne påta oss flere prosjekter.”

Et oppdatert, kunnskapsrikt team
”Symetris team har gjort en enorm forskjell for design- og produktutviklingsprosessene våre”, sier Harshal. ”Vi ble begeistret for SimSolid allerede første gang vi fikk programvaren demonstrert, og hele teamet satt med et smil på leppene da Symetris konsulenter steg for steg gjennomgikk hvor enkelt det var å implementere simuleringsløsningen.

Det var som om hele teamet dro et lettelsens sukk. Vi hadde funnet en løsning som ville redusere arbeidsbelastningen i forbindelse med tidkrevende oppgaver og som samtidig kunne analysere alle aspekter ved belastning i designprosessen. Løsningen var så logisk og effektiv at alle i teamet brukte den. På en, to tre har vi forvandlet det som tidligere bare to personer var i stand til å gjøre til en kompetanse som alle har – og alt som kreves, er å åpne SimSolid.”

”Altair har ikke bare utviklet en programvare for styrkeberegninger, men også klart å gjøre analyseprosessen forbausende enkel – enkel for ingeniører, mer produktiv og fremfor alt økt sjansene for at alt blir riktig allerede på første forsøk. En stund brukte vi en annen programvare for styrkeberegninger, men den krevde altfor inngående teknisk ekspertise for at ingeniørene kunne jobbe og føle seg fortrolige i programmiljøet. Med Altair SimSolid får vi tryggheten vi trenger. Symetri hjalp oss dessuten med å komme i gang, noe som ble ytterligere en gevinst for oss i Modulift. Vi følte oss hjemme i det nye programmiljøet etter bare en uke, og vi oppdaget snart hvor mye tid vi sparte i produktutviklingsfasen takket være SimSolid.”
- Harshal Kulkarni, Engineering Manager i Modulift
Kristian Granerud

Kristian Granerud

Norway Product Design & Lifecycle

Relaterte kundereferanser