MYHRVOLD EFFEKTIVISRER PROSJEKTERING AV STORKJØKKEN MED SKREDDERSYDDE LØSNINGER OG BIM-INTEGRASJON FRA SYMETRI

Myhrvold Storkjøkken

Med løsningsarkitektur og skreddersydde løsninger fra Symetri, har Myhrvold fått automatisert flere ledd fra prosjektering til ferdig ordre. Det har resultert i mer effektive prosesser, mindre feil og økt konkurransekraft.

Myhrvold Storkjøkken, en del av Myhrvold-Gruppen, er en totalleverandør av storkjøkkenløsninger for HORECA, dagligvare og industri. Med fokus på prosjektering og levering av skreddersydde kjøkkenløsninger, har de blitt en anerkjent partner i bransjen.

Manuell og tidkrevende tilbudsprosess

Før samarbeidet med Symetri gjennomgikk Myhrvold en tidkrevende tilbudsprosess for å skape skreddersydde storkjøkkenløsninger. Myhrvolds dyktige prosjektledere samarbeidet med kundene for å forstå deres behov og visjoner. Deretter opprettet de en detaljert spesifikasjonsliste for nødvendig utstyr basert på kundenes krav og la denne manuelt inn Myhrvolds ERP-system, Visma.

Tegnerne hos Myhrvold brukte listen videre til å skape en tegning av storkjøkkenet, inkludert plasseringen av utstyret for å unngå kollisjoner og samsvar med regelverket. Til slutt ble det manuelt utarbeidet et tilbud og tatt med tilbake til kundene for revisjon. Dette var en tidkrevende prosess og kunne lett føre til kostbare feil.

Reduksjon av feil og behovet for BIM

For Myhrvold var det avgjørende å minimere muligheten for feil, redusere manuelle oppgaver og å tilpasse seg det økende markedskravet om bruk av BIM-modeller i store prosjekter.

"Revit i seg selv er jo et veldig brukervennlig program. Utfordringen her er jo å sørge for at dataene er korrekte. Fordi vi finner jo feil både fra produsenten, internt og eksternt og overalt. Men, det som er det vanskelige er jo å få kartotek av utstyret vårt over til BIM. Og det har jo vært super tungvint hvis vi hadde måttet manuelt skrevet inn de dataene i modellen." forklarer Ioannis Olav Liandris, BIM-manager hos Myhrvold Storkjøkken.

Symetri samarbeidet tett med Myhrvold for å utvikle en skreddersydd løsning som automatiserte tidskrevende og manuelle prosesser. En add-in til Revit ble utviklet for å opprette BIM-objekter med nøyaktig metadata, og for å sikre koordinering med tilbudet i Visma.

"Symetri har hjulpet oss med å automatisk generere en fil med informasjonen som kommer ifra vårt ERP-system inn i Revit, i stedet for at vi skal lese hva som står i ERP-systemet og så være i Revit og skrive det inn manuelt. Vår jobb deretter blir bare å modellere geometrien. Så bare det har jo gjort utviklingsprosessen mye mer effektiv. Og mye mindre marginer for feil."  utdyber Ioannis Olav Liandris

Konsistens og forbedret visualisering

Automatisk oppdatering av tilbuds- og bestillingslisten har ført til BIM-objekter med færre feil og bedre konsistens. 3D-modellering har gjort det enklere å oppdage kollisjoner, spesielt i høyden, og forbedret visualiseringen for både kunder og de andre fagene.

"Det er mye lettere for kunden å forstå hva det er snakk om når vi presenterer det, for eksempel på et teams-møte. Eller vi har dem på besøk og viser dem på skjermen og bare gå rundt gjennom prosjektet sammen med kunden, for da får de en mye bedre forståelse av hvordan ting er. Vi håper jo at ved å presentere en 3D-modell, så skal kunden forstå mye mer hva det er han ser. Og da unngår vi revisjoner og sparer tid. Samtidig som vi er mer appellerende i markedet." forteller Ioannis Olav Liandris.

Tett samarbeid skaper skreddersydde løsninger

Den spesialtilpassede løsningen er resultatet av et nært samarbeid mellom Myhrvolds tekniske tegnerteam, ledet av Ioannis, og Symetri sitt utviklerteam. Gjennom en grundig prosess med å identifisere flaskehalser og kartlegge Myhrvolds behov, ble det satt fart på utviklingen av å effektivisere arbeidsprosessene og få en bedre utnyttelse av programvaren.

"Symetri var flinke med å forstå vårt behov. Dere har kjennskap til programvaren og forstår hva mulighetene kan være. Det ble fanget opp hva vi ønsket, og presentert en løsning som vi ble enige om til slutt." Utdyper Ioannis Olav Liandris.

Fremtidens muligheter

Myhrvold ser på samarbeidet med Symetri som et utgangspunkt for videre utvikling. Med en solid BIM-struktur på plass er de forberedt på å møte fremtidige utfordringer og krav i bransjen, inkludert muligheter som VR, AR og dypere integrasjon av BIM i flere av bedriftens prosesser.

Utfordringer

  • Tidkrevende tilbudsprosess.
  • Mange manuelle oppgaver ga høy risiko for kostbare feil.
  • Økende markedskrav om bruk av BIM-modeller.

Løsninger

  • Spesialtilpasset add-in i Revit for å opprette BIM-objekter med nøyaktig metadata.
  • Dataintegrasjon for å sikre sømløs koordinering med ERP-systemet.
  • Automatisering av tidkrevende prosesser.

Fordeler

  • Automatisering har redusert tidsforbruket og økt prosesseffektiviteten.
  • Myhrvold er nå i stand til å tilfredsstille markedskravene om BIM-modeller i prosjekter, noe som har forbedret konkurransedyktigheten.
  • 3D-modellering gir bedre visualisering og enklere identifisering av kollisjoner, noe som også har forbedret kommunikasjonen med kunder.

Vil du vite mer? 

Les mer om hvilke tjenester og produkter vi tilbyr til deg som produsent av bygningskomponenter, eller book en gratis demo.

Relaterte kundereferanser