Sovelia PLM i kjernen av Hermann’s prosjektleveranser

Hermann's

Hos Hermann’s er Sovelia PLM kjernen i all datahåndtering av selskapets produkter og prosjekter. Dette muliggjør leveranser av høy kvalitet og hjelper selskapet til å overholde tidsfrister. Det gjelder også i prosjekter med mange og kontinuerlige endringer gjennom hele prosjektets livssyklus.

Hermann’s Finland Oy ligger i finske Reso og spesialiserer seg på avanserte interiørløsninger for skips- og modulbygg- industrien. Hermann’s har et eget produksjonsanlegg for å kunne levere komplette prosjektleveranser til sine kunder. Produksjonsanlegget håndterer spesielt de mest avanserte leveransene som er for kompliserte å sette bort til andre. De har i økende grad gått over til interiørløsninger for luksus cruisskip og yachter. Her er kravene ekstremt høye, så da er det viktig at teknologien Hermann’s bruker alltid er oppdatert – Aller helst bør de være et skritt foran.

Sovelia PLM er en fleksibel løsning som oppfyller kravene til hurtiggående prosjekter i shippingindustrien

Da Hermann’s nåværende byggeleder Kalle Karjalainen ble ansatt som selskapets Design Manager, fikk han i oppdrag å være ansvarlig for PLM-prosjektet. Valget falt på Symetris Sovelia PLM. Ikke bare fordi det kan håndtere produktet gjennom hele dets livssyklus, men også fordi løsningen kunne optimaliseres for bruk i prosjektbaserte leveranser. Ofte lager og produserer bedrifter produkter som er basert på standardmoduler, men hos Hermann’s er hvert prosjekt unikt.

"Når vi mottar en bestilling, har vi kun informasjon på produktgruppenivå. Vi vet at vi for eksempel skal produsere en bardisk, men nøyaktige dimensjoner, materialvalg og produksjonsmetode er fortsatt ukjent på dette stadiet. Utstyr og andre løsninger for den spesifikke plasseringen, kan komme fra ulike leverandører og det er viktig at bardisken kan tilpasses disse. At dokumentasjon og tegninger ofte endres helt i siste liten er en utfordring i seg selv og stiller høye krav til at PLM-systemet også skal være fleksibelt. Sovelia PLM har vist seg å være utmerket til å håndtere slike endringer”, sier Eetu Mattila,  prosjektutviklingsleder i Hermann’s.

Sovelia PLM er kjernen i selskapets virksomhet, som alle andre systemer er bygget rundt

Karjalainen understreker viktigheten av å identifisere systemkrav på et tidlig stadium av prosjektet ved implementeringen av PLM. Målet var å finne et system som kunne effektivisere bedriftens prosesser og redusere arbeidsbelastningen gjennom hele produktets livssyklus. Hermann’s ønsket at brukeren skulle være i fokus gjennom hele implementeringen. Som et første skritt definerte de nøye hvilken informasjon som var viktigst å samle inn og hva som ville være den beste og mest effektive måten for selskapet å bruke Sovelia PLM på. Et av de viktigste aspektene var at systemet skulle innlemmes med brukerprosessene på en slik måte at brukerne ikke engang la merke til at de produserte informasjon i PLM. Sovelia PLM fungerer som kjernen til all informasjon i Hermann’s drift. Andre systemer, som ERP-systemet, er bygget rundt denne kjernen.

Med Sovelia PLM kan det ikke gå galt

Luksuscruisere som hele tiden er i bevegelse og hvor offentlige rom brukes av tusenvis av passasjerer døgnet rundt, utsettes for mye slitasje på interiøret som krever både vedlikehold og reservedeler. Tidligere var det en utfordring å finne informasjonen du trengte, siden den ble lagret på forskjellige steder. Nå er hver bestilling nøyaktig beskrevet i Sovelia PLM, som gjør det enkelt å finne informasjon om nødvendige reservedeler og vedlikeholdstiltak.

Helt siden Hermann’s implementerte Sovelia PLM har selskapets produksjonskostnader for kvalitetssikring blitt betydelig redusert. Ved å la hele arbeidsflyten gå via Sovelia PLM har det vært veldig få kvalitetsmangler. Og dersom de har oppstått har det vært på grunn av ignorering av systemet.

"Hvis vi følger systemet, er det praktisk talt umulig å gjøre feil", påpeker Mattila.

Det å bruke Sovelia PLM har også effektivisert arbeidet for de som prosjekterer og designer. Når tegningene er lagt til i systemet, kan de føle seg trygg at produksjonen får korrekt og oppdatert informasjon, uten behov for noen oppfølging eller overvåking. Ifølge Karjalainen, som tidligere jobbet som Design Manager, foregår gjennomgangen og godkjenningen av tegningene effektivt i Sovelia PLM, noe som igjen reduserer risikoen for feil.

Digitale tvillinger vil bli brukt i fremtiden

I fremtiden tenker Hermann’s også å ta steget over til modellering basert på informasjon. Neste steg er derfor å innlemme Autodesk Revit i Sovelia PLM. En av fordelene med Autodesk Revit er at den kan brukes til å digitalt lage modeller på tvers av ulike rom og visualisere forskjellige interiørelementer som kan innpasses. Samarbeidet og kommunikasjonen med kunden blir forbedret. Dette takket være at man kan vise en 3D-modell i et digitalt miljø som er laget basert på eksakt geometri og informasjon om objektet – en såkalt digital tvilling.

Utfordringer

 • Informasjon ble skapt i ulike systemer, kvaliteten på dokumentasjonen varierte og virksomheten hadde hverken enhetlige arbeidsprosesser eller felles system for lagring av informasjon.
 • Å produsere og dele de nødvendige tegningsfilene i PDF- og DXF-format for produksjon krevde mye manuelt arbeid.
 • Uklarheter i kommunikasjonen mellom projektører og produksjonsenhet
 • Feil på grunn av manuelle prosesser og manglende endringsledelse

Løsninger

 • Sovelia PLM ble tilpasset for å optimere håndteringen av produktinformasjon for prosjektbasert drift
 • Sikker lagring og redigering av designdokumentasjon
 • Intelligent og skalerbar styring og vedlikehold av produkt- og leveringsstrukturer
 • Fleksibel bruk av produktinformasjon, også ved montering av produktene i produksjonsanlegget

Fordeler

 • Produksjonskostnaden for kvalitetssikring har blitt betydelig redusert og antall feil har gått ned
 • Ordrehistorikken lagres riktig og er lett tilgjengelig
 • Designerne har fått frigjort tid som i stedet kan brukes til innovasjon og designarbeid
 • Det er lagt til rette for gjennomgang og godkjenning av tegninger
 • All data er tilgjengelig på mobile enheter via et webgrensesnitt
 • Tegningene kan også framstilles som 3D-modeller

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.

Relaterte kundereferanser


Færre feil hos Lidan Marine med Sovelia PLM

Takket være integrering med eksisterende forretningssystemer som håndterer godkjennings- og frigivelsesprosesser, sikrer man at produksjon, innkjøp og leverandører bare bruker oppdaterte, godkjente stykklister og tegninger. Lære mer