Slik optimaliserer RVT industriell produksjon med automatisering og skreddersydde løsninger fra symetri

Ringsaker vegg- og takelementer (RVT)

I samarbeid med Symetri har RVT videreutviklet sine prosjekteringsrutiner for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av tre-elementer. Gjennom dette samarbeidet har vi sammen identifisert verktøy og prosesser som sparer tid og sikrer høy kvalitet på leveransene.

Markedsleder på elementløsninger i tre

Ringsaker vegg- og takelementer (RVT) er den ledende leverandøren i Norge av elementløsninger i tre. De tilbyr skreddersydde løsninger som møter behovene til fremtidens bygg, og har spesialisert seg på prefabrikkerte fasader og takelementer med høy grad av ferdigstillelse. RVT sine løsninger tar sikte på å oppnå økt kvalitet, redusert byggetid og lavere miljøpåvirkning i byggebransjen.

«Det er ikke veldig mye avfall eller andre ting som er igjen etter vi har vært på byggeplassen, for vi har ikke med oss noe som ikke skal brukes. Alt kommer ferdig fra oss, kun pakket inn i litt plast, og det er det. Så kompletterer vi med teip, isolasjon og skruer, og så er vi ferdig. Det går veldig fort, og det kan komme opp et bygg på bare noen få dager og uker.»

Julie Olasveen,
Prosjekteringsleder, RVT

RVT jobber etter prinsippet om Just-In-Time (JIT), som setter høye krav til effektivitet og optimalisering av produksjonsprosessen for å sikre riktig vare, på rett sted, til rett tid og i riktig mengde. Dette gjelder gjennom hele prosessen – fra oppdeling av byggeelementer til produksjonsklare enheter, modellering og dokumentasjon – til de ferdige elementene som sendes ut fra fabrikken for montering på byggeplassen.

I industriell produksjon av elementer er det avgjørende å unngå feil og opprettholde planlagt fremdrift. Derfor er gode løsninger for modellering og dokumentasjon enda viktigere enn på en tradisjonell byggeplass. RVT har erkjent betydningen av dette og har derfor samarbeidet med Symetri for å automatisere flere manuelle og tidkrevende oppgaver.

Konstruktør sjekker ut komponentene

Tungvinte arbeidsprosesser og unødvendig tidsbruk

For hvert prosjekt tar RVT utgangspunkt i en arkitektmodell, som de deretter tilpasser og konstruerer i henhold til kravene. Siden hvert prosjekt er unikt og det er lite standardisering, er det nødvendig å ha fleksible og skreddersydde tilnærminger for å sikre suksess i gjennomføringen.

Tidligere investerte RVT betydelig tid i å lage modeller og tegninger av konstruksjonene ved hjelp av basisfunksjoner i Revit. Selv om denne tilnærmingen gir stor fleksibilitet i modelleringen, var arbeidsprosessen tungvint både for modellering og for å fremstille produksjonstegningene.

I tillegg måtte hver konstruktør individuelt navngi, strukturere og holde oversikt over alle komponentene. Mangelen på klare standarder innen RVT førte til at hver konstruktør hadde sin egen tilnærming til denne oppgaven. Som en konsekvens kunne det oppstå situasjoner der ulike komponenter fikk samme navn, eller identiske komponenter ble navngitt forskjellig. Dette førte til feil i produksjonen, som igjen medførte unødvendig tidsbruk på å lete etter og sortere riktige komponenter og deler, før de kunne pakkes og sendes ut fra fabrikken til byggeplassen.

Konstruktør hos RVT

Effektivisering gjennom samarbeid med Symetri

Gjennom et banebrytende pilotprosjekt i samarbeid med Symetri, fikk RVT muligheten til å utforske bruken av Metal Wood Framer (MWF), et tilleggsprogram for Revit, som automatiserer modelleringsprosessen gjennom regelbasert generering av konstruksjonen. Med MWF kunne RVT også generere regelbaserte produksjonstegninger som inkluderte nødvendige visninger, kapplister og materiallister. Den regelbaserte tilnærmingen har gjort det enklere å starte modelleringen før designet er fullstendig låst, da det er enkelt å oppdatere veggelementene om arkitekten gjør endringer i designet.

I neste fase av pilotprosjektet valgte RVT å utforske bruken av Hundegger CNC Eksporter og Likhetsanalysen, to tilleggsprogrammer for Revit som er spesialutviklede av Symetri. Hundegger CNC Eksporter muliggjør en enkel og automatisk generering av kappfiler i BVX-format direkte til Hundeggers automatiserte saganlegg. Samtidig identifiserer og navngir Likhetsanalysen automatisk like komponenter.

Gjennom pilotprosjektet ble det klart for RVT at samarbeidet med Symetri og de tre tilleggsprogrammene til Revit bidro til å spare tid og redusere feilkilder. Tidligere hadde RVT outsourcet all pre-cut til en tredjepartsleverandør, noe som resulterte i høyere kostnader og lengre leveringstid. I tillegg ble mange deler manuelt kappet langs produksjonslinjen, noe som førte til dårligere utnyttelse av materialet og mer avfall. RVT har nå valgt å investere i sin egen Hundegger Speedcut CNC maskin, slik at de kan produsere all pre-cut selv. Og ved hjelp av Hundegger CNC Eksporteren og Likhetsanalysen kan RVT enklere skaffe underlag for pre-cut direkte fra modellen.

«Når modelleringsjobben går fort, kan vi gjøre den ganske mye tidligere enn det vi gjorde i et prosjekt før, slik at vi for eksempel får opp fasadetegninger, selv om alt kanskje ikke er låst enda. Og så kan vi få fram en elementinndeling og en fasadetegning som montasjelederen vår eller fabrikksjefen er avhengig av for å sette opp rekkefølger og transportplaner, og alt i forhold til den logistikken.

Før kom de og spurte oss:

“Har du elementhandlingen klar? Har du fasaden klar?" Har du oppdelingen?."

“Nei, det er lenge til. Vi må vente til alt er låst, og så kan vi begynne å modellere."
Og da begynte vi å modellere en og en stender, så det tok litt tid.»

Julie Olasveen,
Prosjekteringsleder, RVT

En tydelig reduksjon av feilkilder og tidsbesparelser i produksjonen

Ved hjelp av tilleggsprogrammene til Revit har RVT nå fått automatisert og effektivisert mange av de tidkrevende manuelle oppgavene, samtidig som de i stor grad har beholdt arbeidsmetodikken de opererer etter i bunn. Dette har gjort det enklere for dem å foreta endringer i løpet av et prosjekt uten å påvirke resten av produksjonsprosessen i betydelig grad.

«Vi bruker mindre tid på manuelle operasjoner som vi nå kan bruke på andre ting, som for eksempel gå gjennom faktiske prosjekttall litt bedre og kvalitetssikre ting. Du får egentlig bare mer tid til andre ting som du måtte gjøre før også, men da hadde du mindre tid å gjøre det på. Og når en gjør ting manuelt så kan det lettere bli feil, så vi har blir kvitt noen feilkilder der og i samme slengen. Det gir oss også friheten til å omprioritere litt arbeidsoppgaver.»

Knut Mathias Sanden,
Prosjektingeniør, RVT

Også på produksjonslinjen i fabrikken har endringene vært tydelige. Tidligere utgjorde nesten halvparten av kapplisten manuelt kappede og bearbeidede komponenter, utført med kappsag og håndverktøy. Nå er det svært få deler som krever manuell bearbeiding langs produksjonslinjen. Og ved de få tilfellene hvor dette skjer, skyldes det hovedsakelig betydelige endringer i prosjektet som har oppstått etter at bestillingen ble overført fra konstruksjonsavdelingen til pre-cut.

Produksjonslinjen i fabrikken hos RVT

RVT har høye forventninger til sine leverandører for å sikre optimal drift i tråd med Just-In-Time (JIT)-prinsippet. Hele veien har RVT sine konstruktører opprettholdt en tett dialog med utviklingsteamet hos Symetri. Å ha et utviklingsmiljø som både forstår kundens utfordringer og kan foreslå løsninger, har vært en avgjørende faktor i samarbeidet med Symetri, slik RVT også selv understreker.

Støtte og support fra Symetri for en sømløs overgang

I tillegg til å samarbeide med Symetri om programvarelisenser, etablerte RVT også en omfattende avtale som inkluderer support. Alle som arbeider hos RVT med Revit og tilleggsprogrammene har direkte tilgang til å kontakte sine dedikerte kontaktpersoner for support hos Symetri. Dette sikrer en effektiv kommunikasjonskanal og støtte for RVT sitt team underveis i arbeidsprosessen.

«Supporten i hvert fall opplever jeg som natt og dag. Bare det faktum at den du møter på i andre enden snakker Norsk. Engelsken min er helt grei, men når det er slik at en begynner å blande inn fagterminologi, så er det jo ekstra utfordrende»

Knut Mathias Sanden,
Prosjektingeniør, RVT

Ekspertise innen BIM for industriell produksjon hos Symetri

Symetri har en dedikert avdeling som spesialiserer seg på BIM for industriell produksjon. Denne avdelingen utvikler både standardprodukter og skreddersydde løsninger som støtter industriell produksjon basert på BIM-modeller. Det er nettopp dette teamet som håndterer supportsaker fra kunder som RVT og sikrer en effektiv supportprosess. Deres ekspertise og erfaring innen BIM for industriell produksjon gjør dem i stand til å gi målrettet og kvalifisert støtte til RVT og andre kunder.

«Jeg har jobbet som prosjektleder på modulfabrikk før jeg startet i Symetri, derfor har jeg førstehånds erfaring med mange av problemstillingene som RVT bringer til torgs. I Symetri har jeg mer enn 15 års erfaring med innføring og opplæring i Revit mange virksomheter, samt at jeg har vert idemaker og prosjektleder for mange av våre egne add-ins for Revit og industriell produksjon.»

Ståle Bøe,
Løsningsarkitekt Industriell BIM, Symetri

Samarbeidet mellom RVT og Symetri har resultert i en optimalisering av prosjekteringsrutiner for tre-elementleverandøren. Ved å implementere tilleggsprogrammer til Revit har RVT oppnådd automatisering, effektivitet og kvalitet i prosessen. Tidlig tilgang til tegninger og elementinndeling har forbedret planlegging og logistikk, samtidig som support fra Symetri har sikret en smidig overgang til de nye verktøyene. Dette samarbeidet har gjort det mulig for RVT å opprettholde sitt fokus på Just-In-Time-prinsippet og levere skreddersydde løsninger.

Utfordringer

 • Tungvinte og tidskrevende arbeidsprosesser for å modellere og fremstille produksjonstegninger.
 • Manglende standarder for navngiving og strukturering av komponenter.

Løsninger

 • Tilleggsprogram til Revit for å automatisere og effektivisere manuelle prosesser:
  • Metal Wood Framer (MWF) automatiserer modelleringsprosessen gjennom regelbasert generering av konstruksjonen.
  • Hundegger CNC Eksporter muliggjør en enkel og automatisk generering av kappfiler i BVX-format direkte til Hundeggers automatiserte saganlegg
  • Likhetsanalysen identifiserer og navngir automatisk like komponenter.
 • Dedikert support fra Symetri som spesialiserer seg på BIM for industriell produksjon

Fordeler

 • Muliggjør modellering før designet er låst.
 • Enkelt å oppdatere elementene ved designendringer.
 • Underlag for pre-cut kan hentes ut direkte fra modellen.
 • Mindre tid på manuelle operasjoner frigjør tid til andre oppgaver.
Vil du vite mer?

Ta kontakt med

Relaterte kundereferanser