Slik har Sovelia PLM hjulpet Rustfrie Bergh AS med å digitalisere arbeidsprosesser – gjennom hele produktets livssyklus

Rustrfrie Bergh AS

Med hjelp av Sovelia PLM, en to-veiskobling mot ERP og med fremtidige planer om en salgskonfigurator, har Rustfrie Bergh AS tatt et stort steg i retning mot «Industri 4.0

Rustfrie Bergh AS er en av Norges ledende produsenter innen storkjøkken og mekaniske underleveranser, og har tradisjoner innen tynnplateproduksjon som strekker seg helt tilbake til midten av 1800-tallet. Fra å være en liten familiebedrift, har de i løpet av de siste årene vokst seg større og er i dag landets ledende produsent av storkjøkkenutstyr. Dette har ført til mer komplekse leveranser med et større krav til dokumentasjon og sporing. Og flere av produktene krever individkontroll og en god historikk på revisjoner av tegninger og dokumenter, men de har manglet gode nok rutiner og et system for å håndtere dette.

Med Sovelia PLM fra Symetri er de nå i ferd med å få full kontroll. Gjennom å digitalisere store deler av arbeidsflyten har de også fått effektivisert og optimalisert hele prosessen fra konstruksjon – til ferdig produkt. Og med en to-veis integrert kobling mot ERP systemet Monitor er hverdagen nå en helt annen for Rustfrie Bergh AS.

«Jeg skjønner ikke hvordan vi tidligere har greid oss uten et PLM-system»
- Rune Jøranli, leder for konstruksjonsavdelingen hos Rustfrie Bergh As

Stort behov for en bedre arbeidsflyt

En utfordring Rustfrie Bergh AS hadde og som vokste i takt med økningen av kundeordrer og kompleksiteten i ordrene, var at de ikke hadde gode nok rutiner for lagring og gjenbruk av data, og manglet en oversikt over tidligere brukte tegningsnummer med tilhørende revisjoner. Dette førte til at det ble produsert enorme mengder med duplikater, som igjen forårsaket rot og feilproduksjon av varer, og etter hvert mistet de kontroll på hvilken versjon kunden hadde fått levert. Med denne arbeidsmetodikken ble det mye ekstraarbeid og unødvendig tidsforbruk for konstruktørene.

Håndteringen av revisjoner kunne enkelt vært løst med et Autodesk Vault PDM, men produktene til storkjøkken er ofte små-serier med skreddersydde og komplekse løsninger, som også må håndteres som individer for senere reservedelsleveranser. Derfor ble det et tydelig behov for å finne et PLM-system som kunne hjelpe de med å få full kontroll på denne prosessen og skape en bedre arbeidsflyt.

Krevende arbeid med store fordeler

Dette behovet ble signalisert til oss i Symetri, og etter noen analyserer og en forstudie av den nåværende situasjonen, etterfulgt av et referansebesøk hos Lidan Marine AB i Sverige, falt valget på å investere i Sovelia PLM. Det var mye å ta tak i når de skulle implementere Sovelia PLM, og mange av de interne rutinene hos Rustfrie Bergh AS måtte endres. Den største utfordringen var å finne en god arbeidsmetodikk for å løse problemet med den store mengden av duplikater som fantes i den eksisterende tegningsdatabasen, og alle versjoner som lå lagret lokalt på forskjellige datamaskiner.

For å få til dette måtte Rustfrie Bergh AS endre mange av arbeidsrutinene sine for å kunne utnytte eksisterende data på en bedre måte. Det ble mye tidkrevende og manuelt arbeid for å gå gjennom hvert enkelt produkt for å finne, sortere og sammenstille alle tegningene med revisjoner som fantes. Slike endringsprosesser kan ofte være tunge, men de ansatte hos Rustfrie Bergh AS forstod fordelene dette ville føre til på sikt og hadde en høy motivasjon for å gjøre den jobben som krevdes for å få til dette.

To-veis kobling mellom PLM og ERP med Monitor

Samtidig som Rustfrie Bergh innførte Sovelia PLM, implementerte de også ERP-systemet Monitor for å ha kontroll på og styre ressursene. Og med en to-veis kobling mellom ERP- og PLM-systemet, er databasene til enhver tid samstemte. Denne automatiserte prosessen gjør at de sparer både tid og ressurser på arbeid de normalt måtte gjennomfør manuelt. Opprettes et nytt artikkelnummer i ERP-systemet, vil PLM-systemet automatisk bli oppdatert med samme informasjon, og motsatt. En av de store fordelene med dette er at Rustfrie Bergh til enhver tid har oversikt og kontroll over hvilke deler de trenger å produsere eller kjøpe inn for å dekke videre produksjon.

God kontroll på data er nøkkelen for videre effektivisering

Sovelia PLM er i dag blitt en naturlig del av hverdagen hos Rustfrie Bergh AS og har hjulpet de med å ta i bruk teknologi for å fornye og effektivisere produksjonsprosesser. I stedet for å produsere alle dataene på nytt hver gang, kan de nå kan gjenbruke tegninger fra tilsvarende leveranser som inneholder standarder inn i nye prosjekter, og bare opprette et nytt individ basert på det opprinnelige produktet, med de justeringene og endringene som de ønsker å gjøre. Og fra å manuelt sitte og oppdaterte tegningene for hvert enkelt produkt, kan de med et enkelt søk finne igjen alle tidligere leveranser der en tegning har blitt brukt og oppdatere alle samtidig.

Den nye arbeidsmetodikken de har fått på plass i dag tar også i større grad hensyn til at dataene for produktet skal kunne gjenbrukes videre, inn mot blant annet delekataloger og i markedsføring. Det å ha god kontroll på data er nøkkelen for videre effektivisering av bedriftens mange rutiner, og det neste som nå står på agenda er å få på plass en salgskonfigurator fra Sovelia. Dette er blitt mulig for Rustfrie Bergh AS fordi de nå har korrekte data og bedre interne rutiner for fremstilling av tegningsunderlag, og de har med det tatt et stort steg i retning industri 4.0.

Utfordringer

  • Ikke gode nok rutiner for lagring og gjenbruk av data
  • Manglet en oversikt over tidligere brukte tegningsnummer med tilhørende revisjoner
  • Enorme mengder med duplikater
  • Mye feilproduksjon, ekstraarbeid og unødvendig tidsforbruk

Løsninger

  • Endring i arbeidsmetodikk for å automatisere og effektivisere prosesser
  • Omfattende arbeid med å strukturere og sammenfatte tegninger med tilhørende revisjoner
  • En to-veis kobling mellom Sovelia PLM og ERP-systemet Monitor

Fordeler

  • Store tidsgevinster i både prosjektering og produksjon, og en mer strukturert måte å jobbe med komplekse leveranser på
  • Med en to-veis kobling mellom ERP- og PLM-systemet er databasene til enhver tid samstemte/korrekte og oppdaterte i begge system.
  • Ved å sikre full kontroll over alle data gjennom hele produktets livssyklus, åpnes mulighetene for ytterligere effektivisere ved å innføre en salgskonfigurator.

Relaterte kundereferanser


Færre feil hos Lidan Marine med Sovelia PLM

Takket være integrering med eksisterende forretningssystemer som håndterer godkjennings- og frigivelsesprosesser, sikrer man at produksjon, innkjøp og leverandører bare bruker oppdaterte, godkjente stykklister og tegninger. Lære mer