Dele konstruksjonsdata

Integrer konstruksjonsprosessen i bedriftens arbeidsforløp

Håndter og del konstruksjonsdata effektivt, enkelt og sikkert

De viktigste fordelene med Symetris løsning for datautveksling er at prosessen med å godkjenne tegninger og andre dokumenter effektiviseres, og at kommunikasjonen mellom konstruksjonsteamet og andre avdelinger i bedriften forenkles.

Datautveksling for konstruksjonsteam (CAD-brukere)

Med integrerte grensesnitt i Inventor og AutoCAD og ulike verktøy for automatisering i SOVELIA Engineering slipper konstruktørene mange manuelle og arbeidskrevende oppgaver i forbindelse med registrering av konstruksjonsdata, konvertering til vanlige filformater, som pdf, samt utveksling og godkjenning av filer.

Datautveksling for salgs-, produksjons-, innkjøps-, ettermarkeds- og serviceteam (ikke-CAD-brukere)

Med en webklient i Sovelia Engineering kan medarbeidere som vanligvis ikke bruker CAD, enkelt finne og gå igjennom riktige tegnings- og dokumentversjoner uten hjelp fra konstruktører og ingeniører. Samarbeidsplattformen hjelper med andre ord bedriften å spare tid og unngå feil, noe som igjen betyr færre unødvendige kostnader og mindre risiko for forsinkelser.

Hvem kan ha fordeler av å bruke SOVELIA Engineering?

Brukere - Alle som har bruk for korrekte konstruksjonsdata for å gjøre jobben sin.

CAD brukere - Personer som utfører ingeniøroppgaver.

Bidragsytere - Personer som skal supplere CAD-data med andre designrelaterte dokumenter

Kundereferanser

BRUSH enables innovation and collaboration through change

Design & engineering data is one of the areas where changing current ways of working can have a huge positive effect across the whole company.

Read more

Relaterte produkter

Kontakt oss for mer informasjon

Morten Øverby

Morten Øverby

Norway Director Norway, Product Design & Lifecycle
J. Espen Stokke

J. Espen Stokke

Norway Product design & Lifecycle