Dele konstruksjonsdata

Integrer konstruksjonsprosessen i bedriftens arbeidsforløp

Håndter og del konstruksjonsdata effektivt, enkelt og sikkert

De viktigste fordelene med Symetris løsning for datautveksling er at prosessen med å godkjenne tegninger og andre dokumenter effektiviseres, og at kommunikasjonen mellom konstruksjonsteamet og andre avdelinger i bedriften forenkles.

 

Datautveksling for konstruksjonsteam (CAD-brukere)

Med integrerte grensesnitt i Inventor og AutoCAD og ulike verktøy for automatisering i SOVELIA Engineering slipper konstruktørene mange manuelle og arbeidskrevende oppgaver i forbindelse med registrering av konstruksjonsdata, konvertering til vanlige filformater, som pdf, samt utveksling og godkjenning av filer.

 

Datautveksling for salgs-, produksjons-, innkjøps-, ettermarkeds- og serviceteam (ikke-CAD-brukere)

Med en webklient i Sovelia Engineering kan medarbeidere som vanligvis ikke bruker CAD, enkelt finne og gå igjennom riktige tegnings- og dokumentversjoner uten hjelp fra konstruktører og ingeniører. Samarbeidsplattformen hjelper med andre ord bedriften å spare tid og unngå feil, noe som igjen betyr færre unødvendige kostnader og mindre risiko for forsinkelser.

 

Hvem kan ha fordeler av å bruke SOVELIA Engineering?


Brukere - Alle som har bruk for korrekte konstruksjonsdata for å gjøre jobben sin.

 

CAD brukere - Personer som utfører ingeniøroppgaver.

 

Bidragsytere - Personer som skal supplere CAD-data med andre designrelaterte dokumenter

 

Kundereferanser

BRUSH enables innovation and collaboration through change

Design & engineering data is one of the areas where changing current ways of working can have a huge positive effect across the whole company.

Les mer

Relaterte produkter

Sovelia Hexagon

Sovelia Engineering

Share engineering data securely with other users.

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia PLM

Enhance information quality and integrate product information with value streams to make it easily usable.

Learn more

Kontakt oss for mer informasjon

Morten Øverby
Morten Øverby
Product Design & Lifecycle
J. Espen Stokke
J. Espen Stokke
Product design & Lifecycle