Naviate Architecture

Naviate Architecture

Effektiviser prosjektdokumentasjonen og optimer bedriftens arbeidsflyt ved hjelp av BIM og integrerte bransjestandarder for arkitekter.

Save time

Spar tid...

med automatisert tegningsproduksjon.

 

Increase control of your data

Mer kontroll...

med bedre oversikt over dør- og vindusdata i dine prosjekter.

 

optimise workflows

Optimer arbeidsflyten...

ved hjelp av forhåndskonfigurerte planer og skjemaer for alle byggekategorier i dine prosjekter.

 

Skreddersydd for arkitekter

Med Revit kan du jobbe i en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM). Naviate Architecture tilfører ytterligere fordeler og muligheter som hjelper deg å øke effektiviteten når du jobber med Revit og BIM. Vi har utviklet Naviate Architecture i tett samarbeid med våre kunder og brukere. De spiller en sentral rolle når vi skal utvikle prosjektmaler og støttefunksjonaliteter som danner grunnlaget for Naviate Architecture. Standardinnstillinger og -konfigurasjoner er nøye utvalgt for å kunne tilby deg en enklere og bedre måte å utføre jobben din på.

Raskere og enklere når alt fungerer sammen

Naviate Architecture er fullt integrert i Revit-plattformen, og verktøyet forsterker samarbeidsmulighetene som BIM-prosjekter gir deg. Dette gjelder naturligvis alle objekter når man tegner i 2D og 3D. Begreper som detaljnivå, materialbeskrivelser og nomenklatur følger vanlige standarder.

Full støtte for samarbeid

Naviate Architecture støtter fullt ut helhetssynet og samarbeidsmulighetene som BIM tilbyr. Det gjelder ikke bare funksjoner og symboler i modulen og hvordan de fungerer sammen, men også kommunikasjon med andre Naviate-moduler og samhandling med andre prosjektdeltakere.

Book en gratis demo

Architecture

 • Dør- og vindusverktøy
 • Romtegninger
 • Romdata
 • Soneverktøy

Produktivitet

 • Family browser
 • Filterelementer
 • Fargeelementer
 • CAD Tracker

Samarbeid

 • Import og eksport til/fra Excel
 • BCF Manager
 • IFC-innstillinger
 • Innstillinger for dataoverføring

Dokumentasjon

 • Oppdatere prosjekter
 • Sheet Manager
 • Publisere

Relaterte produkter


Produkter

Sovelia AutoCAD

Enhance your design work in Autodesk AutoCAD with add-on features, standards and libraries.

Lære mer