Naviate Zero

Naviate Zero

Naviate Zero gjør det enklere å velge smarte, bærekraftige materialer direkte i Revit-modellen. Bruk karbonkalkulatoren og få en oversikt over CO² utslippene. 

Beregn CO²-utslipp for å styrke bærekraften i byggeprosjekter

Programvaren Naviate Zero beregner karbonutslipp knyttet til råmaterialer, transport og produksjon i byggeprosessen. Karbonkalkulatoren hjelper med å vurdere CO²-utslippet for hele bygningen basert på valgte materialer, slik at man kan ta miljøvennlige beslutninger i de tidlige stadiene av prosjektet (de første fasene av livsløpsvurdering (LCA). Dette bidrar til å redusere klimaavtrykket og styrke bærekraften i byggeprosjekter.

Generated by Embed Youtube Video online

Naviate Zero og Autodesk Revit 

Funksjonene i Zero kommuniserer sømløst med andre Naviate-moduler og Autodesk® Revit®. Ved å kombinere Naviate med Revit sikrer du at du arbeider så effektivt som mulig i en komplett BIM-modell. Med Naviate Zero kan du bruke ressurser på elementer i en modell, visualisere CO²-resultatene og mappe til LCA med ett klikk.


Naviate Zero er lokalt tilpasset

For å få nøyaktige beregninger av CO²-utslipp og globalt oppvarmingspotensial (GWP) i prosjektet ditt, må du koble det til et spesifikt land og velge enheter for alle kategorier. Dette sikrer at beregningene er tilpasset og relevante for de lokale forholdene, og gir en mer presis vurdering av prosjektets miljøpåvirkning.

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.