Naviate Simple BIM

Naviate Simple BIM

Brukervennlig programvare for håndtering av IFC-data og -arbeidsforløp. Lag modeller som kun inneholder informasjonen som er nødvendig for den aktuelle oppgaven.

Save time

Spar tid...

ved å legge til data fra eksterne kilder, for eksempel analyseresultater eller detaljert komponentinformasjon, i IFC-modeller.

Increase control of your data

Få bedre kontroll over dataene dine...

ved å kun velge de objektene i modellen du skal eksportere.

 

 

optimise workflows

Optimer arbeidsflyten din...

ved å validere IFC-filene opp mot kravene i programmet og prosjektet ditt.

 

Brukervennlig programvare for håndtering av IFC-data og -arbeidsforløp 

Bygningsinformasjonsmodeller inneholder store mengder informasjon som er av stor verdi også for andre aktører i et byggeprosjekt, men det finnes flere tekniske og prosessrelaterte problemer. Med Naviate Simple BIM kan du endre på det. Nå kan du lage modeller som bare inneholder informasjon som er nødvendig for den aktuelle oppgaven.

Profesjonell håndtering av BIM-data

Et krav for utveksling av data i byggebransjen er at den håndterte informasjonen må være pålitelig og kvalitetssikret. Naviate Simple BIM er et BIM-redigeringsprogram som gir deg de enkle, men kraftige verktøyene du trenger for å håndtere BIM for profesjonell utveksling av data.

Håndter kun relevant informasjon

Unødvendig informasjon skaper unødvendige utfordringer. Med Naviate Simple BIM finjusterer du modellen ved å fjerne unødvendige eller upålitelige objekter og egenskaper. Det reduserer størrelsen på IFC-modellen (med opptil 90 %) og gjør den samtidig mer pålitelig. I tillegg vet du alltid nøyaktig hva som finnes i modellene du håndterer, siden Naviate Simple BIM gir deg en forhåndsvisning av objektene og egenskapene som skal eksporteres.

Bruk riktig BIM-språk

I et BIM-arbeidsforløp som utveksler IFC-relatert informasjon, må du bruke et språk som mottakerprogrammet forstår. BIM-språk varierer etter ulike bruksområder, for eksempel mengdeberegninger, støykontroll og energianalyser. Minimumskravet er at riktig konfigurasjon og egenskaper for hver objekttype er inkludert.

Naviate Simple BIM har verktøy som sikrer riktig språk, og det finnes maler for eksport til andre systemer, for eksempel programvare for energianalyser. 

Eksporter bedre IFC-filer

Når du er ferdig med å redigere IFC-filen, kan du lagre den redigerte modellen fra Naviate Simple BIM til en ny, forbedret IFC-fil. Det innebærer at du kun utveksler data som er relevante og godkjente i den eksporterte modellen. I de fleste tilfeller er størrelsen på den nye IFC-filen bare en brøkdel av originalfilen, og den importeres mye raskere og smidigere i mottakerprogrammet. 

Book en demo

Simple BIM

  • IFC data
  • Workflow
  • Clean up the BIM model

Produktivitet

  • Produce correct IFC for the right purpose

Samarbeid

  • Management of BIM information
  • Remove unnecessary objects and properties
  • IFC settings

Dokumentasjon

  • Clean up project

Relaterte produkter


Produkter

Sovelia AutoCAD

Enhance your design work in Autodesk AutoCAD with add-on features, standards and libraries.

Lære mer
Produkter

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) samler workflows, teams og data i én plattform. Plattformen kan hjelpe deg med å holde prosjektet ditt på sporet gjennom hele byggeprosessen – helt fra tilbudsfasen til overlevering til tiltakshaver.

Lære mer
Produkter

Autodesk Build

Kobler sammen data, workflows og teams. Symetri hjelper deg med å komme i gang med verktøyet og med å tilpasse det til dine prosjekter.

Lære mer