Bør branningeniøren prosjektere brannsikkerhet i BIM selv?

Vi mener at branningeniørene ikke får muligheten til å ha 100 prosent ansvar for brannsikkerheten i et bygg når de ikke er direkte involvert i BIM-prosjekteringen. Heldigvis kan du gjøre noe med det.

Bør branningeniøren prosjektere brannsikkerhet i BIM selv?

Branningeniøren trenger ikke legge sin ekspertise i hendene til andre fag. Tiden er moden for at du som er fageksperten får holde tøylene selv.

Større risiko når brannsikkerhet overlates til andre

I de fleste BIM-prosjekter er det arkitekten som manuelt legger inn brannsikringsdata i sitt underlag, basert på tegninger og rapporter som han har mottatt fra branningeniøren. Rapporten beskriver plasseringen av alle brannsikringselementene, og når branningeniøren sender det over, videreføres også ansvaret for brannsikkerheten til arkitekten.

Men det trenger ikke å være slik.

Listen over utfordringene dette medfører er lang, men noen av de viktigste omfatter blant annet:

  1. Branningeniøren har liten til ingen form for innsyn i modellen, og dermed ikke direkte kontroll over at brannsikringsdataene som berikes i BIM-en er riktig.
  2. På bakgrunn av det manglende innsynet er det vanskeligere for branningeniøren å oppdage eventuelle feil og mangler.
  3. Dersom arkitekten oppdaterer sitt underlag og endrer eller flytter på elementer med brannsikringsdata, kan dataene bli utdaterte og må oppdateres på nytt. Dette medfører raskt mye unødvendig dobbeltarbeid som i tillegg utføres manuelt, og som et resultat blir ekstremt tidkrevende.

Dersom branningeniøren får 100 prosent ansvar for sitt fag og sine data, derimot, eliminerer vi disse utfordringene.

Hvorfor prosjektere brannsikkerhet i BIM selv?

Spørsmålet er ikke lenger hvorvidt en designfase i et byggeprosjekt utføres digitalt, men heller hvem som har ansvar for hva, og i hvor stor grad de ulike fagene er direkte involvert i prosessen.

Og hvorfor har det seg slik at branningeniøren ikke er like involvert som de øvrige fagene? For det er jo ikke slik at man overlater byggingeniørens 3D-armering til landskapsarkitekten, eller vice versa.

Nå er det på høy tid at branningeniøren får sitt eget sete rundt prosjekteringsbordet. Og når det skjer, vil vi kunne se en rekke fordeler:

  • En kritisk ansvarsrolle blir håndtert av fageksperten.
  • Branningeniøren får en sterkere rolle i prosjekteringsteamet.
  • Branningeniøren kan jobbe med det ferskeste underlaget til enhver tid, og være trygg på at endringer og eventuelle feil i designet plukkes opp under prosjekteringsfasen. På den måten forhindrer man at feilene først blir oppdaget under konstruksjonen, eller i verste fall ikke blir oppdaget i det hele tatt.

BIM-verktøy designet for branningeniører

Bimfire Tools er en Revit-plugin som lar branningeniøren jobbe i samme verktøy som resten av prosjekteringsteamet. Det lar deg tilføre brannsikringsinformasjonen i BIM-prosessen, samtidig som du registrerer oppdateringer i prosjektet som har direkte påvirkning på ditt arbeid.

Når du jobber i Bimfire Tools, bruker du arkitektmodellen som underlag i egen modell for brannsikring. Grensesnittet ser ut som tradisjonelle brannvernplaner i 2D, men i arbeidsflyten bygges det opp en 3D-modell. Arkitektens brannsikringsdata knyttet til bygningsdeler som vegger, vinduer og dører kommer dermed inn i 3D-modellen.

Les mer om Bimfire Tools her.

Økt sikkerhet: Et konkurransefortrinn

Det er ingen tvil om at det kun er seire over hele linja når branningeniøren kommer inn i BIM.

Tiltakshaveren får sikrere bygg, arkitekten kan dedikere tiden sin til design, branningeniøren øker deltakelsen i prosjektet, men viktigst av alt: Brukerne av bygget kan være sikre på at det er trygt å oppholde seg der.

Ved at du som branningeniør får helt eierskap til brannsikkerheten, er det lettere for deg å argumentere for hvorfor du skal få en større rolle i prosjektene dine.

«Men viktigst av alt: Brukerne av bygget kan være sikre på at det er trygt å oppholde seg der.»

Er du klar til å ta det neste steget?

For å kunne ta fullt eierskap til BIM-prosessen trenger du en grunnleggende kunnskap om BIM-verktøyet Revit. Revit er det markedsledende BIM-verktøyet fra Autodesk, og Bimfire Tools legger til funksjonaliteten som er spesifikk for brannsikring.

Vi i Symetri er så heldige å være en eksklusiv forhandler av Bimfire Tools, og vi holder kurs for å hjelpe deg i gang med både Revit og Bimfire. Les mer om kurset her.

 

Dersom du har noen spørsmål om brannprosjektering i BIM eller Bimfire Tools, er det bare å kontakte meg.

 

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer