Introduksjon til en enklere verden for prosjektering;

InfraWorks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, DEL 2

I del 2 går jeg litt mer inn på landskapsmodellering. Bl.a. byggegroper i flere nivåer. Her vil jeg gå litt mer i dybden for hvordan berike modellen ytterligere, og på hvilken måte man går frem for å komme til resultatet.

 

InfraWorks og BIM modeller gjennom hele prosjektet, DEL 2

Landskapsmodellering i InfraWorks er forholdsvis enkelt, især når man tenker innledende prosjektering.

Slik er det med det meste, også her. Men man kan selvfølgelig prosjektere i mer detaljert form også. Jeg skal vise begge deler i denne delen av bloggen.

Først vil jeg påpeke at det grunnlaget som kommer direkte fra «model builder» ikke er av god nok kvalitet til nøyaktig prosjektering, kun til Idèafase og forprosjekter. Dette er fordi «model builder» baserer seg på gratis tilgjengelig data fra BingMap. Her henter man terrengmodell, veier/gater, vann og ortofoto. Terrengmodellen blir generert fra et 90 meters rutenett, og ikke like tett som f.eks ved sosi, dwg, xml e.l.

Men, det er enkelt og gratis å hente gode terrengmodeller i Norge, fra f.eks www.hoydedata.no

Her kan man velge punktskyer eller høydemodeller. Merk at dette ikke er fkb-data, men kun ferdige terrengmodell til nedlastning.

BIM, bildet viser terrengmodell hentet fra www.hoydedata.no

Her er det bare å velge område man ønsker, definere om man vil ha punktsky eller høydemodell, og så er man klare til å legge dette til en ferdig opprettet InfraWorks modell skapt fra Model builder.

Har man f.eks valgt å laste ned en punktsky bruker man et program; Autodesk Recap for å bearbeide punktskymodellen, og lagre ‘prosjektet’ som en «recap-fil»
Dette er også et enkelt program som ikke krever store datakunnskaper.

Videre er det enkelt å legge til recap-filen og skape et terreng. Dette nye terrenget kan da velge å legge over det gamle for å få en mer detaljert modell. Man kan i de fleste tilfeller se tydelig forskjell på «gammelt -og nytt terreng» ved at et er en skarp ‘kant- eller inngrep’ i terrenget.

BIM, infrastruktur, Forskjellen mellom MB og kart

Bilde av forskjellen mellom grunnlag fra kartverket og MB

Når man har fått inn terrenget blir det enkelt å manipulere modellen, men også berike den ytterligere med mange fine detaljer, slik som sette inn bedre/mer riktige eksisterende bygninger.

BIM, infrastruktur, Bildet viser eksisterende bygg fra MB  BIM, infrastruktur, skisse med eksistrerende bygg
Bygg fra Modelbuilder                                                  Bygg fra importert fil

Innsetting av stort sett alt kan skje via «Drag’n-drop» funksjon. Dette gjør det enkelt å plassere objekter slikt som terreng, bygg, kjøretøy og en stor mengde andre objekter.

Når man skal editere terreng ved hjelp av InfraWorks egne funksjoner, gjøres dette ved å skissere ut et areal for et byggeområde. En god huskeregel her er at det er det siste objektet (byggegropen) som har prioritet over de andre, slik at det er denne som «skjærer/fyller» seg inn over de andre.

BIM, Infrastruktur, Byggegroper i to nivåer designet i Infraworks

Byggegroper i to nivåer designet i InfraWorks

Men man har selvfølgelig også mulighet til å sette inn ferdig (eller delvis ferdige) byggegroper for eventuelt videre bearbeiding. Disse kan være i filformater som f.eks. dwg, landxml e.l. Når jeg skriver om byggegroper, kan det like gjerne være masseforflytning oppover som for eksempel en haug, topp osv.

Litt avhengig fra hvor man får disse, kan det det være nødvendig med noe bearbeiding i Civil 3D®

BIM, infrastruktur, Byggegroper i XML format fra Revit via Civil3D

Byggegroper i XML format fra Revit via Civil3D

Når man har fått gjort de designforslagene man ønsker, kan man fortsette med å berike modellen med andre objekter som for eksempel ferdig bygg fra Revit, eller andre programmer.

BIM, infrastructure, Bygg modellert i Revit plassert med riktig plassering i Infraworks  BIM, infrastruktur, Revit-bygg og andre objekter plassert i Infraworks

Bygg modellert i Revit plassert med riktig                    Revit-bygg og andre objekter plassert i InfraWorks
plassering i InfraWorks


Neste del, som kommer uke 8, går litt mer dybden for presentasjon ut til publikum, både med Infraworks interne funksjoner og med bruk av Lumion.

Faktaboks Symetri Europa

Symetri leverer mange Autodesk produkter, men vi utvikler også våre egne moduler slik  som slik som Naviate.

Jeg skal for det meste sette søkelys på "Naviate Infrastructure".

Dette er en samlebetegnelse for del-modulene som vi har kalt Road, Landscape, Pipe og Traffic.

Men siden jeg snakker om tverrfaglighet, så skal jeg også innom bl.a Revit også.

For Symetri Norge har det i all hovedsak vært mest fokus på Bygg-bransjen (Revit/Naviate for Revit) og heller lite eller ingenting på infrastruktur. Dette tar vi nå grep om og lanserer nå Naviate Infrastucture i Norge.

Med denne nye satsningen på infrastruktur, Landskap og VA er vi godt rustet til å være en meget attraktiv leverandør av programvare for det tverrfaglige miljøet innenfor den infrastruktur-bransjen, men også innenfor andre displiner som prosjekterer ved hjelp av digitale verktøy slik som f.eks Naviate eller Autodesk.

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer
Blogg

BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEKRAFT

13 mars 2024

Symetri’s ledestjerne er ‘We challenge people to work smarter for a better future’, og i tråd med vår ledestjerne besluttet vi at vårt fokus fra 2021 skal være å bidra til å redusere CO2-utslipp, gjennom teknologi, prosesser og egne initiativ. 

Lær mer