BIM-timen blogg

Viktigheten av god kommunikasjon i byggeprosjekter

«Kommunikasjon er det å formidle og dele ideer og informasjon» - Store Norske LeksikonFor å kunne gjennomføre og levere et bra resultat, om det handler om byggeprosjekt eller et hvilket som helst produkt der det er flere mennesker involvert, er god kommunikasjon noe av det viktigste for å lykkes. Det bidrar til at alle interessenter har en klar forståelse av prosjektmål, tidsplaner, budsjett og forventninger.

Effektiv kommunikasjon bidrar til å unngå misforståelser og tvister, samtidig som det fremmer samarbeid, effektivitet og et positivt samarbeidsforhold mellom alle parter involvert i prosjektet. Denne artikkelen beskriver metoder og verktøy som bidrar til god kommunikasjon og samarbeid som øker sjansen betydelig for et vellykket prosjekt.

Verktøykassa

I prosjekter der Symetri er involvert, store eller små, ser vi alltid etter den beste måten å kommunisere på. De BIM-verktøyene vi anbefaler utgjør en viktig del av prosjektets kommunikasjonsplattform og styringssystem. Ved riktig bruk vil det gi bedre styring og kvalitetskontroll i prosjektets faser og positive effekter som tidsbesparelse, redusert kost, reduserte feil og mangler.

De mest sentrale verktøy som brukes i byggeprosjektene vi er involvert i, består av (for eksempel);

  1. Modell- og tegneprogram (Revit med Naviate)
  2. Common Data Environment (CDE) - Kommunikasjonsplattform mellom fagene og ulike tegneprogram. (Autodesk Construction Cloud - ACC)
  3. Kollisjon-kontroll program (kommunikasjon på tvers av disipliner). (Solibri)
  4. Skyløsning for utveksling av saker på tvers av programmer. (BIM Track)

Modell- og tegneprogram

Modell- og tegneprogrammet Revit fra Autodesk i samspill med kommunikasjonsplattformen Autodesk Construction Cloud (ACC), sørger for at de som prosjekterer eller bygger, har tilgang til siste modell fra prosjekteringsteamene i sanntid. Dette sikrer gjennomsiktighet, god flyt, færre unødvendige møter telefoner og e-poster.

I BIM-timen fra 2022 ser du nærmere på hvordan utnytte mulighetene i BIM Collaborate PRO


Kollisjon-kontroll program

Til å sørge for korrekt informasjon og til å rapportere kollisjoner mellom fagene på en rask og ryddig måte, har vi ofte anbefalt en kombinasjon av Solibri Office og BIMtrack Premium Plan. BIMtrack kobles direkte til Solibri og Revit, noe som gjør at alle feil og mangler som oppdages i Solibri kan kommuniseres ut til prosjekteringsteamene umiddelbart, gitt at de sitter med Revit eller andre programvarer som er kompatible med BIMtrack.

Modell tilgang

En forutsetning for å lykkes er inkludering. Alle interessenter bør ha tilgang til modell, uavhengig av kompetansen på digitale verktøy. Eksport av modeller fra Revit kan åpnes i innsyns- og visningsverktøy der relevante informasjon kommer tydelig frem. Dette kan være alt fra salgs- og tilvalgsmodeller i 3D, VR og AR, tekniske modeller som illustrerer strenge toleranser for tekniske føringer ut av sjakter, eller mengdegrunnlag for neste støpeetappe. Mange avanserte verktøy har ofte en gratisversjon som kan deles med alle og vi oppfordrer til å inkludere alle i prosjektet. Eksempelet i denne sammenheng er Solibri Anywhere.

Informasjonsstyring

Det sies at en modell skal være så enkel som mulig, men aldri enklere. Styringen av informasjon starter med en bevist kravstilling fra den eller de som skal ha informasjonen nedstrøms, slik som Byggherre, Entreprenør og til slutt Eier/forvalter. Informasjon om brann, lyd, bærende/ ikke bærende vegger er ofte informasjon som kan være interessant av flere grunner, i de tilfellene denne informasjonen skal være med er det mulig å sette opp modellene i Revit på en måte at de lett gjenkjennes i Solibri og kan enkelt kontrolleres.

Vi har skrevet en blogg om dette emnet: "Slik møter du tiltakshaverens BIM-krav ved hjelp av 4 steg"


MMI verdi

For å synligjøre tidsplaner og status i modellen kan man benytte MMI verdi (Modell Modenhets Indeks). MMI sier noe om modenhetsgraden for delene av BIM-modell har gjennom bruk av tallkoder. ‘MMI100’ betyr grunnlagsinformasjon, og MMI ‘MMI400’ betyr arbeidsgrunnlag og ‘MMI500’ betyr som bygget. MMI-verdier kan raskt legges på riktige elementer i Revit ved hjelp av Naviate Accelerate og visualiseres med farger i andre BIM-applikasjoner. Når en fagdisiplin setter MMI-verdien på sin del har dette en direkte innvirkning på hva som skal kontrolleres og ikke i Solibri.

Dette er en god og tydelig måte å ansvarliggjøre de prosjekterende, men også kommunisere til relevante interessenter om prosjektets fremdrift, fra tidlig konseptvalg til produksjon og ferdigstillelse.

Du kan lese mer om MMI her. Symetri støtter MMI 2.0 i Naviate og Solibri for våre kunder.

Oppsummering

Dette er bare toppen av isfjellet for kommunikasjon i prosjekt, vi i Symetri har over mange år som teknologi- og kompetanseleverandør, bygd opp ressurspersoner, erfaring og et bibliotek av kunnskap som beskriver de ulike prosessene omtalt her. Det gjør oss i stand til å gi prosjektet rask og god hjelp, uansett hvor og når man skulle trenge det. Enten det er snakk om rollen som digital samhandlingsleder eller modellansvarlig, som rådgiver for bruk av verktøy i prosjektet eller teknisk support. Vi på Symetri deler av vår kunnskap for å gjøre våre kunder gode, slik at prosjektet lykkes.

 

Blogg

Power BI: visualiser og del data

25 august 2023

Integrer ACC med Power BI og lag interaktive visualiseringer og rapporter. Få innsikt i bl.a. prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for byggeprosjektet.

Lær mer