Etteplan får bedre oversikt over brukerrater og kostnader til programverktøy ved hjelp av CQFlexMon

Etteplan Oyj

Har de rette personene tilgang til de rette verktøyene, og er kostnadsfordelingen mellom teamene riktig? For et stort selskap kan det mildt sagt være utfordrende å håndtere flere konstruksjonsprogrammer uten tilgang til et godt overvåkningssystem.

Hver enhet faktureres ut fra faktisk lisensbruk

For å løse tekniske utfordringer i fremtiden, vil det kreves at man tenker bredt, på tvers av fagområder og sektorer, og at man har tilgang til skarpe, engasjerte og kompetente medarbeidere med den rette holdningen. Etteplan leverer industritekniske løsninger som skaper merverdi for kunden. 

Etteplan brukte i mange år et overvåkningssystem som fungerte godt til formålet, men etter hvert som bedriften vokste, måtte stadig flere oppgaver utføres manuelt. Systemet nådde til slutt sin grense, og det ble ekstra tydelig da man ikke klarte å finne en løsning på hvordan man kunne integrere Catia V6 i det eksisterende overvåkningssystemet. Selskapet sto ovenfor et valg - de måtte enten utvikle et eget system eller kjøpe et eksternt. Til slutt falt valget på CQFlexMon fra SYMETRI, en effektiv løsning for lisenshåndtering. 

“De totale kostnadene for investering og vedlikehold av ulike konstruksjonsprogrammer beløper seg på flere millioner euro i året. Det var derfor viktig å optimere bruken og gå igjennom selskapets programvarekostnader. Noen av programverktøyene var svært dyre. I tillegg fantes de fleste av dem i flere versjoner for ulike nivåer og fagområder. Det er for eksempel lite hensiktsmessig å bruke et avansert konstruksjonsverktøy bare til å vise og gjennomgå dokumenter - spesielt hvis en annen ingeniør trenger programvaren til en annen oppgave samtidig." 

Utfordringer

  • Det brukes flere forskjellige konstruksjonsprogrammer og programversjoner, noe som gjør det vanskelig å fordele kostnadene mellom de ulike avdelingene i selskapet 

  • Etteplan trengte et system som kunne sikre at selskapet hadde tilgang til riktig programvare og riktig antall programvarelisenser

  • Etteplans gamle lisenshåndteringssystem dekket ikke lenger selskapets behov 

Løsninger

  • Etteplan bestemte seg for å investere i CQFlexMon fra SYMETRI

  • Løsningen er tilpasset ut fra Etteplans behov, og det er lagt til nye funksjoner 

  • Samtlige av Etteplans konstruksjonsprogrammer, både i Finland og utenlands, ble integrert i systemet

Fordeler

  • Mindre arbeidskrevende å utarbeide interne faktureringsrapporter

  • Mer rettferdig kostnadsfordeling 

  • Forenklet budsjettering og kostnadsovervåkning samt behov for færre programvarelisenser.

  • CQFlexMon samler inn nødvendig informasjon, og innsamlingen av data følger reglene i personvernforordningen, GDPR.

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.

Vi lagrer dine personlige data for å kunne behandle din bestilling. Les mer om vår behandling av personopplysninger i vår Personvernerklæring.

Relaterte kundereferanser