Cloudy Friday 26. januar (webinar i Sverige på engelsk)

Hvordan får du kontroll på kostnader og holder deg innenfor budsjett

Vi presenterer løsninger som hjelper deg med å holde oversikt over kostnadene i et byggeprosjekt, noe som ofte er en stor utfordring for deg som jobber som prosjektleder eller prosjekteier.

Hvordan får du kontroll på kostnader og holder deg innenfor budsjett

Hvordan holder du budsjettet for byggeprosjektet ditt, og hvordan holder du oversikt over utgiftene? Vi viser deg løsninger som kan hjelpe deg med dette, og i løpet av webinaret vil du lære mer om:

  • Hvordan du kan knytte reklamasjoner, leveringsforsinkelser og byggefeil til en kostnad, og hvordan det påvirker økonomien i prosjektet.
  • Hvordan dette i sin tur kan øke muligheten til å få refusjon for inntjening og holde prosjektene innenfor det estimerte prosjektbudsjettet.

Velkommen! (webinaret holdes i Sverige på engelsk)