CAD-løsninger

Bransjespesifikke CAD-løsninger for å utarbeide forslag til design og konstruksjon, tegninger og tilhørende dokumentasjon

Designforslag er i dag ofte 3D-baserte og brukes i stadig større utstrekning gjennom hele forretningsprosessen, i tillegg til tegninger og annen dokumentasjon. Det finnes fortsatt bransjer og disipliner der 2D-tegninger fremdeles er standard. Uansett behov og bransjetilhørighet har Autodesk programløsninger som passer nettopp for bedriften din. Hvilken løsning som er riktig for deg og bedriften din, er avhengig av en rekke ulike faktorer.

Valg av CAD-løsning påvirkes for eksempel av

  • ​​Forkunnskaper og tidligere erfaring
  • Hva du ønsker å oppnå med et visst oppdrag/prosjekt
  • Hvilke behov for samarbeid det er innad i prosjektgruppen
  • Hvordan du ønsker at endringshåndteringen skal håndteres
  • Prosjektdeltakernes roller (prosjekterende, ingeniører, granskere, tekniske tegnere, byggeledere osv.)
  • Ønsket sluttresultat
  • Ønsket leveringsformat
  • Bedriftens egen erfaring​

Det vanligste er at man velger en bransjespesifikk løsning, men det finnes selvsagt også mer generelle programvareløsninger for 2D- og 3D-tegninger.

Med over 30 års erfaring med design, konstruksjon og Autodesks produkter, kan vi i Symetri hjelpe deg med å finne riktig løsning ut fra ditt, medarbeidernes og bedriftens behov, bruksområde og bransjetilhørighet.

Ved å komplettere Autodesks designløsninger med våre egenutviklede SOVELIA-produkter kan du forbedre kvaliteten på designforslagene dine og automatisere rutineoppgaver. 

Tjenester som gjør det enklere å arbeide med tegne- og dokumentasjonsverktøy

Installasjon og implementering

Ved installasjon og implementering benytter vi velprøvde metoder for å sikre kontrollerte og effektive prosesser og integrering.

Bedriftstilpassede metoder og opplæring

For at du skal kunne utnytte bedriftens prosesser fullt ut og bruke verktøyene så effektivt som mulig, er det viktig at alle brukere får opplæring og lærer seg å håndtere bedriftstilpassede metoder. Vi hjelper gjerne til med å definere retningslinjer og regler og kan også hjelpe til med opplæring som tar hensyn til de metoder og prosesser dere bruker.

Brukerstøtte

Våre kunnskapsrike medarbeidere i supportavdelingen svarer gjerne på spørsmålene dine, gir deg tips og kan fortelle mer om våre løsninger og ulike funksjoner. Support og rådgivning i forbindelse med implementering av ny teknologi er helt avgjørende for å få fullt utbytte av investeringen din.

Kundereferanser

Merius optimises Design processes with Lean Engineering

Merius provides design, consultation and project management services, and lean thinking has always been part of the company’s way of working and a big factor in its success.

Les mer

Significant savings at Dellner with implementation of the right methods

Dellner has successfully increased efficiency in their processes by implementing the right methods.

Les mer

Marine Aluminium saves 30% in design time of smart welding solutions

By moving from 2D AutoCAD to create a 3D model directly in Autodesk Inventor, company saved significant amount of design time.

Les mer

Smart solutions prevent ten-week production stops at Orkla

The Nidar factory in Trondheim with its 300 staff is Norway’s only full-range sweet factory, making everything from chocolate, confectionery, sweets and liquorice to jelly sweets.

Les mer

Relaterte produkter

CaditInventor

Productivity by excellence for mechanical engineers

Learn more

CADIT AutoCAD

Cadit AutoCAD supports your design work in AutoCAD with a number of features, standards and libraries.

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia Engineering

Share engineering data securely with other users.

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia Inventor

Reduce manual and tedious work in Autodesk Inventor.

Learn more
Sovelia Hexagon

Sovelia Inventor Piping

Easy to learn and simple to use piping tool to lift your productivity to the next level.

Learn more
Product Design Manufacturing Collection Icon 128Px Hd

Product Design & Manufacturing Collection

Product Design & Manufacturing Collection gives you the power to create your ideas, collaborate more efficiently, automate, and explore more design options.

Learn more
Inventor Icon 128Px Hd

Inventor

Make great products with professional-grade 3D CAD software for product design and engineering.

Learn more

Kontakt

Åke Bø
Åke Bø
Product Design & Lifecycle