Naviate Daylight

Naviate Daylight

Automatiser beregningen av dagslys i BIM-modellene dine, slik at du kan ta gode beslutninger om innendørsbelysning, vinduer og andre objekter som bidrar til å skape bedre arbeidsplasser, boliger og bygg.

Save time

Spar tid...

Naviate Daylight gjør det enkelt for deg å finne ut om dine rom oppfyller kravene i Byggteknisk forskrift med rapporter på ditt eget språk og tydelige fargemarkeringer i BIM-modellen

 

Increase control of your data

Få bedre kontroll over dataene dine...

med direkte tilgang til Byggteknisk forskrift § 13-7 for dagslys, med tilhørende regler og bestemmelser om dagslysforhold. Dermed har du alltid oversikt over gjeldende forskrifter

 

 

optimise workflows

Optimer arbeidsflyten...

Analyse av dører og vinduers plassering i BIM-modellene. Validering av dagslys i dine Revit-prosjekter med workflows som oppdateres automatisk når du oppdaterer designet

 

Tilpasset for arkitekter

Programvaren automatiserer kontrollen av krav til dagslys (forenklet metode) ut fra lokale standarder. Angi minste påkrevde flateforhold mellom vindu og gulv i hvert rom, så kontrollerer plugin-modulen automatisk om rommet oppfyller de angitte kravene. Få et raskt overblikk over hvor mye dagslys hvert rom har, ut fra glassflatene på alle ikke-bærende yttervegger og vinduer i hvert rom. Naviate Daylight benytter gulvflaten i alle definerte rom i modellen til å definere hvilke gulvflater som er nødvendige for å beregne dagslysfaktoren og avgrense rommet rundt vegger, vinduer og ruter.

Lokale standarder

 • Norske forskrifter: Byggteknisk forskrift § 13-7. Lys b. for boliger
 • Svenske forskrifter: Boverkets byggeregler § 6.322 Dagsljus, og SS 914201
 • Danske forskrifter: Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 18 1.2 
 • Nederlandsk byggeforskrift, del 3.11 ”Daglicht”, i henhold til NEN 2057
 • LEED 2009 EQc8.1


Naviate Daylight utvider Revit med funksjoner for automatisk dagslyskontroll og beslutningsstøtte for ditt integrerte BIM-design.

Book en gratis demo

Daylight

 • Skanner BIM-modellen og rapporterer samsvar med minimumskrav til dagslysfaktor

Produktivitet

 • Synkroniserer med Revits måleenheter
 • Legger automatisk til og lagrer verdier for dagslysfaktor per rom i Autodesk Revit-modellen

Samhandling

 • Mottar opplysninger om krav til minimumsverdier for dagslysarealforhold per romareal
 • Bruker gulvflater i rom og glassflater i vinduer, dører og ikke-bærende yttervegger

Dokumentasjon

 • Viser resultatet av dagslysforholdet
 • Skaper en dagslysindikator (Daylight Performance Indicator) på dashbordet for bygningens ytelse (Building Performance Dashboard)

Relaterte produkter


Produkter

Sovelia AutoCAD

Enhance your design work in Autodesk AutoCAD with add-on features, standards and libraries.

Lære mer
Produkter

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud (ACC) samler workflows, teams og data i én plattform. Plattformen kan hjelpe deg med å holde prosjektet ditt på sporet gjennom hele byggeprosessen – helt fra tilbudsfasen til overlevering til tiltakshaver.

Lære mer
Produkter

Autodesk Build

Kobler sammen data, workflows og teams. Symetri hjelper deg med å komme i gang med verktøyet og med å tilpasse det til dine prosjekter.

Lære mer