Grunnlaget for et standardisert CAD-miljø

CQI - for enkel installasjon og konfigurering av din CAD-programvare

CAD-programvare er en integrert del av moderne designarbeid og nye programvareversjoner slippes jevnlig. Å ha en oppdatert programvare er grunnleggende for å kunne jobbe raskt og effektivt med design.

Tradisjonelt har det vært en tidkrevende oppgave å installere, pakke, oppdatere og konfigurere CAD-programvare. Det problemet har vi i Symetri forenklet med å utvikle en løsning kalt CQi.

CQ™ Installer (CQi)

CQ™ Installer (CQi)

CQi pakker programvare og andre applikasjoner inn i komplette brukerspesifikke installasjonspakker, slik at filen tar opp mindre lagringsplass og kan installeres raskere.

Administrasjon og vedlikehold av programvare

Administrasjon og vedlikehold av programvare

Med Symetris lisensadministrasjons- og vedlikeholdsløsninger reduserer du kostnader og tid brukt på vedlikehold av nødvendige designverktøy.

Pakking og installasjon av designprogramvare

Pakking og installasjon av designprogramvare

Målet med vår CQi-løsning er å gi brukerne en klar installasjonspakke, konfigurasjoner og lisenspekere. Les mer om hvorfor din bedrift bør investere i en CQi-løsning.

Lær mer om CQi

 Blogg | CQi - nøkkelen til enkel installasjon og vedlikehold av CAD-programvare

Blogg | CQi - nøkkelen til enkel installasjon og vedlikehold av CAD-programvare

Vår kunde sin gamle CAD-programvare måtte erstattes med en ny versjon. Selskapet hadde mer enn 40 CAD-programvarebrukere fra forskjellige brukergrupper.
Ved å oppdatere alle enkeltvis, ville det tatt 7-10 dager, uten at programvaren kunne brukes i denne perioden. 

 E-bok: CQi - for enkel installasjon og konfigurering av din CAD-programvare

E-bok: CQi - for enkel installasjon og konfigurering av din CAD-programvare

I denne e-boken forklarer vi kort fordelene med CQi og hvordan den fungerer. (NB! På engelsk)

Kundereferanser

Når du ikke har råd til feil og forsinkelser

Når du ikke har råd til feil og forsinkelser

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) er ansvarlig for sikker håndtering og sluttdeponering av det radioaktive avfallet som genereres i Sveriges atomkraftverk. De ønsket å automatisere pakking, konfigurasjon, installasjon og vedlikehold av CAD-programvare og sikre en feilfri prosess.

SKB sin CAD-programvare er svært kompleks, og å oppdatere den er ofte en både lang og feilutsatt prosess. Fordi det var og ikke kan være rom for feil, valgte SKB å ta i bruk CQi for å oppdatere sin programvare.

Når det ikke er tid å kaste bort

Når det ikke er tid å kaste bort

Designselskapet Afry har et omfattende tjenestetilbud (byggmiljø, industri- og energiplanlegging og konsulenttjenester) og dermed også en svært omfattende programvareportefølje.

En mulighetsstudie utført med Symetri viste at de kunne oppnå årlige besparelser på 15 000 arbeidstimer ved å ta i bruk CQi. Tidsbesparelsen bestod utelukkende av tiden brukt på installasjon og konfigurasjon.

Når en rask og jevn oppdateringsprosess er et absolutt krav

Når en rask og jevn oppdateringsprosess er et absolutt krav

NIS Ltd designer og produserer allsidige tekniske skreddersydde løsninger for flere industrisektorer. Under forberedelsene til et større offentlig prosjekt fant NIS at prosjektet ville kreve mye samarbeid mellom bedriftens ulike bransjer. Å sikre konsistens og bringe et stort antall brukere til samme programvareversjon krevde oppdatering av hele CAD-miljøet på en gang.

På tradisjonell måte ville oppdateringsprosessen tatt 10 dager eller mer, noe som ville ha påvirket selskapets daglige drift betydelig.

Med CQi fullførte de prosessen på bare noen få timer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss