ROI – om lag en tredjedel av tiden og kostnadene  

Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Selskapet Svensk Kärnbränslehantering (SKB) jobber med et av Sveriges største og viktigste miljøprosjekter. Deres oppdrag er å håndtere alt radioaktivt avfall fra de svenske kjernekraftverkene på en sikker måte. Uavhengig av hva fremtiden til kjernekraftverkene er, finnes det i dag kjerneavfall som må tas hånd om på både kort og lang sikt, for å beskytte mennesker og miljø.  

I løpet av de siste 40 årene har SKB forsket frem en metode for sluttlagring, som kalles KBS3. Metoden går ut på at det radioaktive avfallet plasseres i kobberkapsler, som er omgitt av bentonittleire, og lagres rundt 500 meter ned i det svenske grunnfjellet.

ROI – om lag en tredjedel av tiden og kostnadene
Utfordring

Med et fremtidsrettet blikk, og med én fot igjen på 80-tallet 

SKB driver i dag to anlegg: 

 • Clab i Oskarshamn, et mellomlager for brukt kjernefysisk drivstoff (i påvente av sluttlagring), og 
 • SFR i Forsmark, et sluttlager for kortlivet radioaktivt avfall (som må holdes isolert fra mennesker i minst 500 år).  

Innenfor rammene av dette oppdraget skal det bygges flere nye anlegg, samtidig som flere gamle anlegg fortsatt skal være i drift. De eldre anleggene er bygd på 80-tallet. Det betyr at SKB trenger konstruksjonsverktøy som kan håndtere både moderne informasjon og teknologi, som for eksempel 3D, VR og BIM. Men også eldre teknologi som 2D, raster og lignende.  
 
CAD er i seg selv en svært kompleks programvare, og en vanlig IT-avdeling har som regel ikke kompetansen til å implementere og pakke slik programvare. Det tar tid å bli god på denne typen pakker. Ofte tar det lang tid å oppgradere CAD-programvaren, og mye kan gå feil på veien.  
 
I tillegg til disse utfordringene er det svært viktig at CAD-miljøet ikke blir for komplisert for brukerne – ingeniørene. Det handler med andre ord om å holde antall konstruksjonsverktøy nede uten å miste funksjonaliteten de trenger.

Løsning

Forenkling og rendyrking av CAD-miljøet  

SKB var opptatt av at det skulle være enkelt for IT-avdelingen å få CAD-programvaren ut til ingeniørene, samtidig som de ønsket å rendyrke CAD-miljøet. SKB valgte derfor Symetris konsept CQi, som tilbyr en enhetlig måte å pakke, konfigurere, implementere og vedlikeholde all CAD-programvare på.

Etter den første testen hadde de oss på kroken, på en positiv måte. Jeg ser ikke hvordan vi kunne ha gjort dette mer effektivt selv.

– Per Sandberg, CAD-koordinator, SKB

I dag har SKB rundt 100 ingeniører som bruker CAD-verktøy i sitt arbeid. De var tidlig ute med virtuelle CAD-datamaskiner, og nå jobber rundt 80 % av ingeniørene med såkalt CAD VDI*. Ingeniørene bruker en bærbar datamaskin for å kjøre sin CAD-maskin direkte opp mot en fysisk server, som er plassert i en datahall. En viktig fordel med dette er at programvareoppdateringer, patcher og lignende kan håndteres sentralt, og ikke må gjøres på hver enkelt datamaskin.

*VDI – Virtual Desktop Interface 

Del og revider konstruksjoner og modeller effektivt med samme programvareversjon

For å kunne dele og revidere konstruksjoner og modeller på en effektiv måte, er det viktig at ingenørene hos SKB bruker samme programvareversjon. Hos SKB har de også valgt å rendyrke CAD-miljøet ved å utvikle to typer installasjonspakker, slik at de kan imøtekomme ingeniørenes ulike behov. Begge installasjonspakkene inneholder mye CAD-programvare og skal fungere for alle fagområder, men 2D VDI-pakken brukes hovedsakelig av elektroingeniører, og 3D VDI-pakkene brukes av ingeniører innen bygg og mekaniske fag.  
 
SKB har i dag rundt 30 CAD-applikasjoner med koblinger mellom ulike systemer, blant annet to forskjellige Product Data Management-systemer (PDM), som også må støtte CAD-verktøyene som brukes. Symetris lange erfaring med pakkeløsninger for CAD-programvare sikrer kompatibilitet gjennom grundig testing og kvalitetssikring, slik at alle installasjoner skjer i riktig rekkefølge. Og at filer som påvirker hverandre havner på riktig sted. 
 
Symetri hjelper SKB med å sette sammen ferdige og forhåndstestede installasjonspakker, som deretter legges på en virtuell ”lagerhylle” – klare for å installeres av SKB.  
 
Den siste, store programoppdateringen SKB gjennomførte, startet opp i januar 2021 og skulle implementeres i april samme år. Den ble imidlertid utsatt en måned på grunn av forsinkelser i den nye versjonen av PDM-systemet, Solidworks PDM. Implementeringen ble gjennomført i begynnelsen av mai 2021. 

Å kunne gjennomføre denne omfattende oppdateringen med alle programmene på bare fire måneder er fantastisk bra! En viktig grunn til at det har gått så raskt, er at pakkingen og oppsettet er så enkelt å gjøre i CQi.

– Per Sandberg, CAD-koordinator, SKB

I tillegg til installasjonspakker har SKB også valgt å investere i CQFlexmon for å få bedre oversikt over selve bruken av lisensene. Med CQFlexmon kan SKB enkelt få oversikt over bruken av ulike lisenser, og se hvem som bruker lisensen, når og hvor lenge – akkurat nå eller for en uke eller et år siden – uansett hvilken lisensmodell eller lisenskombinasjon man har.

For oss er det veldig nyttig å kunne gå inn i CQFlexmon og se når lisensene våre er ”fullt” utnyttet, og om det har vært slik over lengre tid. På samme måte kan vi se flere kvartaler tilbake i tid, og finne ut om det er en trend. Rapportene i CQFlexmon gir et pålitelig beslutningsgrunnlag for lisenskjøp ved å dokumentere bruk, både over tid og i sanntid.

– Per Sandberg, CAD-koordinator, SKB 
Fordeler

Et dynamisk CAD-miljø med store tidsgevinster og kostnadsbesparelser 

Samarbeidet med Symetri har bidratt til at SKB effektivt får ut nye versjoner av konstruksjonsprogrammene de bruker i organisasjonen. Med riktig pakking av programvaren kan SKB gjøre store tidsbesparelser, der ledetiden for å utvikle en ny installasjonspakke er rundt 2–3 uker.  

Ved implementering bidrar Symetri med omfattende kompetanse gjennom pakking og kvalitetstester, samt kunnskap om struktur og hvilken rekkefølge alle programmer og filer skal installeres i for at alt skal fungere. Installasjonspakkene optimeres også ved at mengden data og antall filer for installasjon minimeres og ofte mer enn halveres.  

ROI – om lag en tredjedel av tiden og kostnadene 

Min oppfatning er at den store oppgradering av all CAD-programvare ville ha tatt minst tre ganger så lang tid å pakke på en tradisjonell måte, og at hele prosjektet anslagsvis ville ha tatt minst ett år. For oss på IT som jobber med konstruksjonsmiljøet, er det en enorm fordel at vi bare trenger å distribuere en kodestreng.

– Per Sandberg, CAD-koordinator, SKB.
 

SKB sparer både tid og penger på at organiseringen rundt CQi er så strukturert, og at Symetri er så effektive i pakkingen av denne typen programvare. En annen medvirkende suksessfaktor er den personlige kontakten, som SKB har opplevd som svært god.

CQi er ikke bare en pakkeløsning for programvare, det er også en investering i kompetanse som er bygd opp over mange år.

– Fredrik Berg, Engineering IT Management, Symetri

Utfordringer

 • CAD-programvaren i seg selv er svært kompleks 
 • Det tar lang tid å gjennomføre oppgraderinger, og mye kan gå feil på veien 
 • Behov for konstruksjonsverktøy som kan håndtere både moderne informasjon og teknologi som for eksempel 3D, VR og BIM, men også eldre teknologi som 2D, raster og lignende. 
 • Viktig at CAD-miljøet ikke blir for komplisert for ingeniørene 
 • Holde antall konstruksjonsverktøy nede uten å miste noe av den funksjonaliteten ingeniørene trenger.

Løsninger

 • Enkelt for IT-avdelingen å få CAD-programvaren raskt ut til ingeniørene 
 • En enhetlig måte å pakke, konfigurere, implementere og vedlikeholde all CAD-programvare på. 
 • Grundig testing og fagkunnskap 
 • Enhetlig plattform av CAD-miljøet  
 • Bedre oversikt over faktisk bruk av lisenser.

Fordeler

CQi 

 • Raskere implementering av nye versjoner og oppgraderinger 
 • Stabile kvalitetspakker som er enkle å installere 
 • Effektiv måte å få ut bedriftsspesifikk konfigurasjon på  
 • Sparer tid og lagringsplass 
 • Avlastning for både administrasjon og IT, som ikke trenger å bygge opp og holde seg oppdatert med kompleks spisskompetanse. 
 • Dynamisk CAD-miljø 

CQFlexmon 

 • Får raskt oversikt over lisensbruken over tid 
 • Ser hvem som bruker lisensen, når og hvor ofte 

Ønsker også du å få CAD-programvare raskt og enkelt ut til brukerene, og få en bedre oversikt over hvordan og når CAD-lisensene brukes?

Ta kontakt med meg

Relaterte kundereferanser