BIM-timen 28/01: Nyheter i Naviate Architecture: Dør- og vindustegninger & overflater i rom

Velkommen til årets første BIM-time hvor vår konsulent Matthijs Lotter Homan vil vi vise hvordan du kan generere oversiktlige og strukturerte dør- og vindustegninger. 

BIM-timen 28/01: Nyheter i Naviate Architecture: Dør- og vindustegninger & overflater i rom

Vi har gjort det enklere for arkitekter å generere Dør- og vindustegninger

I nyeste versjon av Naviate Architecture har vi gjort det enklere å generere oversiktlige og strukturerte dør og vindustegninger.

Funksjonen genererer oppriss, planvisninger samt skjema for hver dør- og vindustype i prosjektet og plasserer disse på tegninger for dere.

I denne BIM-timen vil vi vise hvordan det nye grensesnittet og funksjonaliteten automatiserer denne prosessen.

 

Overflater i rom - Create Coverings

Ingen rom er helt like. Det er variasjoner av veggoverflater, gulvbelegg og himling som gjør at de fleste rom er unike.

Med Naviate automatiserer vi prosessen med å etablere overflater for hvert enkelt rom eller hver romtype – en stor tidsbesparelse i alle prosjekter.

I denne BIM-timen vil vi gi dere en gjennomgang av hvordan dere benytter funksjonen Create Coverings for enklere å generere vegg-, gulv- og himlingsmaterialer for rom i prosjektet ditt.

Webinaret vil vare i omtrent 30 minutter og deltakelse er kostnadsfritt.