BIM-timen 16. juni kl 12:00, A sneak peak at Naviate Zero

Symetri Technology arbeider med løsninger som skal hjelpe bransjen med å designe bygninger med mindre CO2-utslipp. Naviate Zero gir deg mulighet til å ta veloverveide valg når du skal velge materialer til et bærekraftig prosjekt. 

BIM-timen 16. juni kl 12:00, A sneak peak at Naviate Zero

Webinar opptak inneholder blant annet: 

  • Bærekraft i Naviate for Revit
  • Naviate Zero, første versjon hvor noen av funksjonene er:
    • Slik får du tilgang til EPD-arkivet du trenger
    • Slik bruker du EPD-data i BIM-modellen din
    • Direkte beregning av GWP (globalt oppvarmingspotensial)
  • Videre utvikling
Arrangementer

Lag reguleringsplaner i Revit

27 oktober 2023

Denne BIM-timen er interessant for Arealplanleggere og Arkitekter. Webinaret vil gi deg en innsikt i hvordan du kan utarbeide raskere dokumenter for byggemeldinger.

Lær mer