Pressrelease

Symetri investerer i BIM for brannsikkerhet og kjøper Bimfire Tools

Symetri og Briab har i flere år samarbeidet for å gjøre det mulig for branningeniøren/prosjektansvarlig å jobbe direkte i BIM-modeller ved hjelp av programvaren Bimfire Tools. Bimfire Tools integrerer informasjonen om brannsikkerhet direkte i BIM-modellen for en digital arbeidsprosess. For å drive utviklingen videre, kjøper Symetri opp Bimfire Tools fra Briab Group AB per 1. september 2022.

Symetri investerer i BIM for brannsikkerhet og kjøper Bimfire Tools

Siden våren 2020 har Symetri og Briab samarbeidet for å utvikle en løsning som innebærer at branningeniøren også kan jobbe digitalt og direkte i BIM-modellen. Nå tas ytterligere et steg videre når Symetri kjøper Bimfire Tools. Symetri ser store muligheter til ytterligere forbedringer samt skape linker til egen programvare Naviate. Både Naviate og Bimfire Tools er tilleggsprogam til Revit. Naviate har i dag et stort antall spesialfunksjoner tilpasset for blant annet arkitekter og byggingeniører som trenger tilgang til en tydelig kravspesifikasjon ut fra et brannperspektiv. Brannvernprosjektering blir et naturlig komplement til porteføljen. Symetri har lang erfaring og kompetanse med å støtte sine kunder for å digitalisere arbeidsflyten og å introdusere og videreutvikle BIM-prosesser. 

”Brannsikkerhet er en viktig del av BIM-familien. Og det skal bli veldig spennende å nå skulle gjøre en enda større satsning for å støtte våre kunder innen dette viktige området”

Per Carlsson, Senior Director AEC Nordics, Symetri AB

Fortsatt håndteres brannvernsikkerhet og informasjon manuelt via rapporter og skisser. Dette medfører ikke bare økte, unødvendige byggekostnader, men også en ikke-eksisterende data struktur for videre eiendomsforvaltning. Ved å ta steget over til digitale prosesser, spares både tid og penger under byggefasen samtidig som sporbarheten øker. Det leder i sin tur til forbedret sikkerhet og holdbarhet under hele byggets livsløp.

”Vi vil takke teamet på Bimfire Tools for en fantastisk jobb. I Symetris regi er vi overbeviste om at utviklingen kommer til å fortsette å vokse, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid til glede for begge parter”

Björn Wulff, CEO Briab

Oppkjøpet og Symetris satsning innebærer følgende:

  • Symetri blir eier av programvaren Bimfire Tools og fortsetter å drive all produktutvikling
  • Samtlige ansatte i teamet for Bimfire Tools blir Symetri ansatte
  • Symetri ansetter en ekstra ressurs med fokus på kundeutvikling
  • Symetri fortsetter å selge Bimfire Tools i Norden og Storbritannia og vil se på ytterligere ekspansjonsmuligheter. Bimfire Tools vil inngå i Symetris globale tilbud av produkter og tjenester.
  • Symetri kommer til å gjøre sitt beste for å sikre en bra og sikker overgang for alle kunder

Kontaktpersoner:

Per Carlsson
Senior Director AEC Nordics, Symetri
+ 46 (0)70 295 33 10 / per.carlsson@symetri.com

Björn Wulff
Verkställande Direktör Briab
08-406 66 35 / bjorn.wulff@briab.se


Om Symetri

Symetri er en av Europas lendene leverandører av digitale produktløsninger for BIM, produktdesign og livssyklus håndtering. Gjennom å kombinere egenutviklede produkter, førsteklasses teknologi fra partnere og et omfattende tilbud av tjenester, gjør Symetri det mulig for sine kunder å skape bærekraftige konstruksjoner, maksimere effekten og øke konkurransefordelene med hjelp av digitale løsninger.
Symetri ble grunnlagt i Sverige i 1989 og har 750 ansatte. Foretaket har kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland og USA. Symetri har status som Autodesk Platinium Partner, Autodesk Authorised Training Centre (ATC) og Autodesk Service Provider Premier og er en del av Addnode Group AB, hvor B-aksjene er notert på NASDAQ Stockholm. Addnode Group tilbyr virksomhetskritiske IT løsninger til utvalgte markeder innen privat og offentlig sektor.
www.symetri.com


Om Briab

Briab snur usikkerhet til muligheter gjennom nyskapende og effektive løsninger som forbedrer prosesser, reduserer kostnader og skaper trygghet. Fra vårt utgangspunkt innen brannvern har vi utviklet oss til et foretak av innovative risikohåndteringseksperter. Med 180 medarbeidere er vi Nordens største frittstående risikohåndteringsekspert.
The right side of risk  - www.briab.se


Relaterte linker

Om Briab https://briab.se/om-oss/

Om Bimfire Tools https://www.bimfiretools.com/bft/

Om Symetri https://www.symetri.no/om-symetri