Simulering og generativ design

Økt innovasjon med generativ design og simulering

Simulering forenkler arbeidet for ingeniører og teknikere

I dagens konkurranseutsatte marked står industriteknikere og ingeniører overfor nye utfordringer, med krav om å senke kostnadene, holde produktvekten nede og effektivisere utviklingen av innovative produkter. For å møte alle krav har mange bedrifter tatt i bruk digitale prototyper i arbeidet, for å få produktene raskere ut på markedet.

For å bevare konkurranseevnen også i fremtiden, er det viktig at industriteknikere og ingeniører har tilgang til brukervennlige simuleringsverktøy, for å kunne ta velbegrunnede beslutninger allerede tidlig i prosessen.

Symetri har bred erfaring fra problemløsning innen mekanisk konstruksjon og tilbyr hjelp på flere områder: konstruksjonsanalyse, bærekraftsimulering av luftfartsutstyr, bærekraftberegninger av tunge gruvemaskiner, optimering av renrom innen legemiddelindustrien og, kjøling av forsvarskritisk utstyr og store transformatorer i CFD.

Kontakt oss for spørsmål eller support på følgende områder:

Pumpeytelse

Pumpeytelse

Forutse viftekurver med simulering og spar tid og kostnader ved utvikling av prototyper.

Trykkfall i ventiler

Trykkfall i ventiler

Optimer design, forutse trykkfall og unngå kavitasjon og erosjon.

Utmattingsanalyse av sveiseskjøter

Utmattingsanalyse av sveiseskjøter

Forutse materialtretthet i produktene deres.

Belastningsanalyse

Belastningsanalyse

Brukervennlige verktøy.

Knekningsanalyse

Knekningsanalyse

Kontroller konstruksjonen med tanke på knekning.

Fallprøve

Fallprøve

Gjennomfør en virtuell fallprøve for valgfri konstruksjon.

Elektronikkavkjøling

Elektronikkavkjøling

Oppdag det som ikke er synlig, og maksimer produktets ytelse.

Renrom

Renrom

Skap systemer uten resirkulering av luft.

Vibrasjoner og modal dynamikk

Vibrasjoner og modal dynamikk

Gjennomfør virtuelle vibrasjonstester i CAD-miljøet.

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet

Simuler luftkvaliteten allerede på prosjekteringsstadiet.

Kontroller strømmen av væske i bevegelse

Kontroller strømmen av væske i bevegelse

Simuler forholdet mellom væske og faste materialer.

Simulering i markedsføringsøyemed

Simulering i markedsføringsøyemed

Visualiser og markedsfør produkter tidligere i prosessen.

Økt innovasjonskraft med generativ design

Med generativ design kan du raskt utforske flere ulike designforslag, noe som før var både dyrt og tidkrevende.

Fordeler med generativ design:

Vektminimering – Minimer materialforbruk og vekt uten å gå på akkord med ytelse og tekniske begrensninger.

Forbedret ytelse – Forbedre produktenes holdbarhet ved å eliminere risikoen for svakheter.

Kombiner komponenter – Utnytt fordelene med 3D-printing ved å slå sammen enkeltkomponenter.

Benytt deg av Symetris tjenester for simulering og design:

Opplæring

For å hjelpe deg i gang tilbyr Symetri opplæring i alle simuleringsprodukter fra Autodesk, inkludert Nastran og CFD.

Mentoring

Symetri kan hjelpe dere å effektivisere implementeringsprosessen, ved at dere kan fortsette å jobbe med eksisterende programvare i pågående prosjekter.

Support

Symetri tilbyr simuleringssupport for Nastran, CFD og Fusion Simulation.

Kundereferanser

MODULIFT REDUSERER PRODUKTUTVIKLINGSTIDEN MED NÆRMERE 70 % VED HJELP AV ALTAIR® SIMSOLID®

Dette er Modulift

Ingeniør- og designteamet i Modulift er ikke ukjent med prosjekter der det stilles høye krav til kvalitet, noe som ofte resulterer i en skreddersydd løsning. Utstyret som de designer og produserer, løser ofte problemer som det ikke er vanlig å støte på i løfteprosjekter.

Modulift ble etablert i 2002 og er kjent verden over for sin produksjon av modulbaserte sprederbjelker, løftebjelker og sprederåk.

Les mer

Innovative business decisions are supported by unique technology solutions

By designing an entire hybrid system for buses – covering everything between the fuel tank and the wheels with optimal performance of every component, Vantage Power has created a system that results in higher fuel economy, lower emissions and greater reliability than alternative systems.

Les mer

Hallströms Verkstäder lager bedre produkter ved å simulere redusert trykkfall og optimert flyt

Hallströms er et godt eksempel på hvordan man kan bruke simulering for å forbedre funksjonen til et produkt.

Les mer

Nyheter

Nyheter

Webinar library: Simulation

Watch recorded webinars and videos around Simulation. You can watch these at any time and learn more about the benefits of simulation for designers and engineers, and the use of different tools, like CFD and Nastran In-CAD.

Les mer

Kontakt oss for mer informasjon

Åke Bø

Åke Bø

Norway Product Design & Lifecycle