BIM for landskap

Landskapsarkitektur henger tett sammen med bygg og veg. Prosjekteringsfagene innen bygg har for lengst tatt steget over i BIM-verden – og med verktøy, prosess og metodikk på plass, er det ønsker fra bransjen at landskapsarkitektene går i gang for fullt også.

BIM for landskap

Byggeprosjekter er som en god middag. Jo flere kokker jo mere søl. Tenk deg et stort restaurantkjøkken der kokkene ikke snakker samme språk. Kommunikasjonen og samhandlingen blir dårlig og fører til feil og - søl.

Om man reflekterer dette til et byggeprosjekt så er behovet for god kommunikasjon og samhandling minst like viktig. Og dette gjør vi best når vi snakker i samme språk.
I dagens byutviklingsprosjekter er det økende krav til grøntarealer og behovet for god samhandling mellom byggdisipliner, veg, VA og landskapsarkitektur blir således stadig viktigere. Den ultimate målsettingen er sømløs utveksling av informasjon mellom disiplinene i realtid – og dette er fullt mulig!


Revit og Naviate Site & Landscaping – samme språk som byggdisipliner

Revit er et BIM-verktøy som benyttes av svært mange arkitekter og rådgivende ingeniører og digital samhandling i realtid gjennom skyen er en metodikk som adopteres i stadig flere prosjekter.

Revit med Naviate Site & Landscaping gir landskapsarkitekten verktøykassen for full BIM-prosjektering og samhandling med byggdisiplinene.

For å bli litt mer teknisk:
Vi deler arbeidsområder i Terreng og Byrom hvor disse glir inn i hverandre både geografisk og under prosjektutvikling. I Revit vil man enten bruke Topografi som har en masse og for eksempel kan brukes i forbindelse med masseberegninger.
Eller vi benytter dekke-objekter som bygges opp med lag/sjikt med frihet for å definere sjiktene og variere lagtykkelsene.

Revit gir deg et sett verktøy for å jobbe med Topografi:

Revit, Topografi


Naviate Site & Landscaping supplerer med flere verktøy for å ha full kontroll på å topografien:

Naviate Site & Landscaping supplerer med flere muligheter i forhold til Revit

 

Revit har gode verktøy for å definere og sette ut dekkeobjekter og rekkverk.

Revit - Floors and RailingtoolsMed Navitate Site & Landscaping får dere et verktøysett for å modifisere dekkene, endre uttrykket på dem og samhandle mellom topografi og dekker: 

Naviate Site & Landscaping, Floors and Railingtools

Med andre ord: Revit med Naviate Site & Landscaping gir landskapsarkitekten verktøyet for å ta steget over i BIM-prosjektering – i samme språk som de andre byggdisiplinene.

 

Nyttegevinster ved BIM-prosjektering

Jeg har allerede snakket om viktigheten av god samhandling og det er flere gode eksempler på at god samhandling løser utfordringer i grensesnittet mellom LARK og flere andre disipliner.

Nord-Europas største takhage er nettopp åpnet på Økern i Oslo og her jobbet LARK tett med byggdisiplinene i Revit. Flere utfordringer ble løst både i grensesnittet mellom arkitekt og landskapsarkitekt – men også mot byggeteknikk og VVS. Utfordringene ble løst ‘på tegnebrettet’ gjennom god kommunikasjon direkte i BIM-modellen - og beslutninger kunne tas langt raskere enn ved tradisjonell kommunikasjon med 2D-tegninger.

Vi må ikke glemme kommunikasjonen utenfor prosjekteringsmiljøet.
BIM-modellen var svært nyttig for entreprenøren. Det var langt enklere å forstå designet og planlegge byggeprosessen med modellen som supplement til arbeidstegningene – som for øvrig ble generert ut fra modellen.
Helt til slutt vil jeg gjerne nevne viktigheten av kommunikasjon med byggherren. Verden er i 3D – og vår evne til å oppfatte et design er langt større i 3D enn i 2D. En BIM-modell er derfor det beste verktøyet for å kommunisere konseptet og designet til byggherren, og sjansen er langt større for at dere vinner flere oppdrag når designet presenteres i modell.

BIM for Landskap vil jeg demonstrere nærmere i BIM-timen 22. april, kl. 12:00 – og jeg håper du blir med meg på dette.

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer