Landskapsarkitektur + BIM = sant

Med Naviate Site & Landscaping kan du skape innovative og bærekraftige uteområder på en effektiv måte, samtidig som alle involverte fag har full oversikt over prosjektet.

Landskapsarkitektur + BIM = sant

Økt fokus på bærekraftig landskapsarkitektur og byutvikling gjør at landskapsarkitekten spiller en nøkkelrolle i mange prosjekter. Det betyr også at LARK i enda større grad enn før må samarbeide tett med en rekke andre disipliner, blant annet arkitekter, rådgivende ingeniører, byplanleggere og entreprenører. Da er sømløs kommunikasjon og samhandling mellom alle involverte i prosjektet avgjørende (helst i sanntid!) – noe som er lettest å få til om alle jobber i samme prosjekteringsverktøy.

Rådgivende ingeniører og arkitekter jobber for lengst i digitale 3D-modeller, men mange landskapsarkitekter bruker fortsatt programmer hvor både prosjektering og presentasjon av selve designet skjer i 2D. Mangelen på integrasjon mellom arkitektens- eller ingeniørens BIM-modell og landskapsarkitektens AutoCAD-tegninger fører til en tungvint informasjonsflyt hvor det ofte er nødvendig med utallige revisjoner for å sikre at bygget er i synk med landskapsprosjektet og vice versa.


Mer effektive og morsomme arbeidsprosesser

De siste årene har imidlertid BIM fått stadig større fotfeste innenfor landskapsarkitektur. BIM-verktøyet Revit, er ikke lenger en programvare «forbeholdt» arkitekter og rådgivende ingeniører – og med tilleggstjenesten Naviate Site & Landscaping får landskapsarkitekten en velutstyrt verktøykasse for full BIM-prosjektering og samhandling med byggdisiplinene.

Ved å bruke BIM/ Revit for landskapsarkitektur trenger du ikke lenger å bruke masse tid på å holde prosjektinformasjonen din oppdatert. Når modellen endres, oppdateres nemlig tegninger og tidsplaner automatisk for å gjenspeile endringene. Slik kan du kommunisere, samarbeide og løse utfordringene i grensesnittet med andre fag i tegneverktøyet – samtidig som risikoen for feil og kollisjoner i designet blir redusert. Nevnte vi forresten at det er mye mer moro å jobbe med modellering i 3D fremfor å tegne streker i 2D?


Vinn prosjektet med bedre visualisering

En av de store fordelene med å modellere uteområder i 3D, er at du enkelt kan presentere ideen eller konseptet ditt på en virkelighetstro måte. Gjennom å visualisere prosjektet i 3D blir det mer forståelig for byggherre eller tiltakshaver – og sannsynligheten øker for at du vinner oppdraget!Park Landscape city


Nyheter i Naviate Site & Landscaping 2023

Med Naviate Site & Landscaping jobber du i en komplett landskapsinformasjonsmodell (LIM) skreddersydd dine behov som landskapsarkitekt. Malfilene inneholder funksjoner, symboler og linjetyper samt planter og trær, og du kan opprette digitale terrengmodeller basert på kartdata. I tillegg kan du lage realistiske 3D-visualiseringer av prosjektet med teksturer, belysning og animasjon, enten i Revit eller i visualiseringsverktøyet Lumion som fungerer sømløst med Revit.

Den siste oppdateringen i mars 2023 inneholder flere nye funksjoner som gjør programmet bedre og mer brukervennlig enn noen gang tidligere. Blant annet kommer versjonen med mønstre, materialer og taktyper (totalt 288, i størrelser fra 200 mm til 2000 mm) som kan brukes i utgangspunktet til plantebed. Du finner også en ny «tag» som beregner antall planter og verktøy som oppdaterer antall planter på en parameter til plantebed. Videre inneholder programmet et nytt verktøy for å justere Roofs til enten Toposurface eller andre elementer som Floors og mer, samt et oppdatert verktøy som gjør det mulig å bruke «Add Region» til Roofs i tillegg til Floors for å få en fin 2D-representasjon av skravuren.


Vil du lære mer?

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke Naviate Site & Landscaping for å utnytte alle fordelene med BIM? Da bør du melde deg på BIM-timen vår 12. mai, hvor produktspesialisten vår Matthijs Lotter Homan skal vise utvalgte funksjoner og arbeidsflyter.

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer