10 ting du trenger å vite om Product Lifecycle Managmenet (PLM)

Å investere i en PLM-løsning kan virke som et stort skritt for enhver bedrift, men det trenger ikke å være det. Vi har samlet 10 spørsmål om PLM, som vil hjelpe deg å forstå fordelene ved å investere i en PLM-løsning.

10 ting du trenger å vite om Product Lifecycle Managmenet (PLM)

Hos Symetri er vårt mål å alltid utfordre mennesker til å jobbe smartere, og realisere idéer for å skape en bedre fremtid. 

Dette er ikke et unntak når det gjelder å utfordre bedrifter i produksjonsindustrien. Vi har allerede hjulpet flere innovative bedrifter i ulike størrelser innenfor produktdesign- og produksjonsindustrien med å optimere deres arbeidsmetoder, og med å øke kvaliteten på deres prosjekter gjennom å implementere en PLM-løsning.

Hva er PLM (Product Lifecycle Management)?

Product Lifecycle Management (PLM) er prosessen for å administrere alle ledd i et produkts livssyklus, hele veien fra idé til ferdig produkt. Det inkluderer (alle stegene fra) idé- og produktutvikling, produksjon, bruk, servise, vedlikehold, produktinnovasjon og -forbedringer, samt utfasing, seponering og resirkulering av produkter.

Hva er PDM (Product Data Management)?

Product Data Management (PDM) definerer vi hos Symetri som et system for å administrere, lagre, vedlikeholde og kontrollere alle typer produktinformasjon som brukes til å definere, produsere og vedlikeholde et produkt gjennom hele dets livssyklus. 

Ved å bruke PLM med Product Data Management (PDM) gjennom produktutviklingen, vil dataene, prosessen og de involverte personene være bedre koblet sammen. Dette muliggjør samarbeid og gir en større kontroll. PDM fanger opp og organiserer all design- og produktdata til en lavere kostnad. Det forbedrer utviklingsprosessen, slik at produkter kan leveres raskere. PDM sikrer at det er en informasjonskilde – som tar vare på all design og tekniske stykklister (BOM), i ett system.

Hva forskjellen på PLM og PDM? 

Det korte svaret er at et PDM-system som oftest brukes for å forenkle håndteringen av produktinformasjonen under konstruksjonsfasen, mens et PLM-system kan håndtere produktdata i alle steg av et produkts livssyklus, fra konseptfasen til produksjon, inkludert utfasing og resirkulering. I tillegg kan et PLM-system skape effektive forretningsprosesser i samarbeidet mellom produktdesign, salg, markedsføring, produksjon og ettermarkedet.

Trenger du et PDM- eller et PLM-system? 

Ser man for eksempel på håndtering av designendringer, kan et PDM-system håndtere alle endringer knyttet til det som lages av konstruksjonsavdelingen. Det kan imidlertid ikke håndtere kjøpte produkter som har et artikkelnummer i ERP-systemet. PLM-systemet på sin side kobler sammen PDM og ERP-systemene og blir dermed navet i hele produktets livssyklus. 

Et PLM-system kan, i motsetning til et PDM-system, også holde styr på leverte produkter, vite hvordan en bestemt leveranse så ut og hva som er blitt erstattet etter levering. Det kan også håndtere markedsprosesser i etterkant og holde oversikt over historikk rundt produkter, som eksempel når et produkt skal betjenes og når tjenesten ble utført. Ved levering av reservedeler vet du hvilke ulike versjoner av et produkt som finnes og hvilke reservedeler som passer til hver versjon. 

I tillegg har et PLM-system full sporbarhet, gode søkefunksjoner og full kontroll over alle endringer som er gjort på et produkt eller leveranse. Systemet kan også gjøres tilgjengelig for hele bedriften. Når eksempel innkjøpsavdelingen henter en ordre fra PLM-systemet, kan de føle seg trygge på at all informasjon alltid er oppdatert.

Hva er de største fordelene med å implementere en PLM-løsning?

PLM kobler sammen forretningsprosesser og systemer for å optimalisere driftsytelsen rundt ledetider, kostnader og kvalitet.  

Hovedmålet med produktlivssyklusstyring (PLM) er å informere eller gi riktig informasjon til de rette personene til rett tid. Alle som er involvert i utviklingen eller produksjonen av et produkt, alle i en bedrift som selger et produkt eller har kunder som bruker det, eller en innkjøpsavdeling som spesifiserer og kjøper det, trenger alle informasjon for å drive utviklingen av et produkt fremover, slik at det blir en suksess.

Fordelene med PLM inkluderer:

 • Redusert risiko for feil med oppdatert og automatisert datadeling – Gjennom å koble utvikling sammen med resten av bedriftens verdikjede, og automatisere datadeling på tvers av forsyningskjeden, kan en sikre at alle i bedriften alltid har tilgang til korrekt og sist oppdatert konstruksjonsdata. Dette gjør det også lettere finne igjen og gjenbruke design- og teknisk data. Og for leverandører å få tilgang til produktinformasjon og konstruksjonsendringer under anbudsrunden.

 • Betydelige besparelser i designtidFunksjoner som gjør det mulig å legge til informasjon i datamodeller, som ordlister og beregnede feltverdier, og som automatisk oppretter informasjon som er nødvendig utenfor konstruksjonsavdelingen, for eksempel material- og stykklister (BOM) og delbare filer, gjør at designere kan bruke mer tid på selve designarbeidet og fokusere på innovasjon fremfor administrasjon.

 • Effektivisering av salgsprosessen – Gjennom enkel og regelbaserte konfigurasjoner, som ikke krever at en forstår den tekniske sammenhengen, kan salgsprosessen effektiviseres gjennom en større grad for kundetilpasninger, oversettelse av tekniske detaljer til salgsbare funksjoner, kortere leveringstid og færre feil som følge av automatisk genererte material- og stykklister. Les mer her

 • Tilby bedre support og serviceVed å ha tilstrekkelig kunnskap om levert utstyr, kan en knytte et serviceprogram til dette og skape en forståelse for at nødvendig service og reservedeler gir videre forretningsmuligheter.
På vei inn i et møte? Last ned artikkelen som en e-bok (pdf) Last ned

Hvilke industrier vil ha god nytte av et PLM-system? 

De aller fleste industrier vil kunne dra stor nytte av å implementere en PLM-løsning.

Hos Symetri er vi fokusert på å hjelpe bedrifter innen produksjon av industrielt utstyr, transport og bilindustrien, olje- og gassindustrien. I tillegg har vi sett at en PLM-løsning kan gi enorme fordeler for prosjektutviklingsselskaper og produsenter av bygningskomponenter. 

Også selskapets forretningsmodell er med og definerer hva slags PLM-løsning som trengs – enten det er ordrespesifikke prosesser, også kalt Assembly to Order (ATO), hvor produkter settes sammen fra komponenter etter mottak av en kundeordre. Eller konstruksjonsbaserte prosesser, også kalt Engineer to Order (ETO), der hvor hver kundebestilling resulterer i et unikt sett med delenumre og stykklister. 

Uansett bransje eller type virksomhet, vil en PLM-løsning tilføre verdi og støtte virksomheten i å nå sine mål. 

Men, er ikke PLM bare for store, komplekse selskaper? 

Det enkle svaret er at den riktige PLM-løsningen passer de fleste bedrifter, uansett størrelse. Men før du bestemmer deg for å satse på en PLM-løsning, synes vi du bør stille deg selv disse tre spørsmålene: 

  1. Hvordan er dagens situasjon – hva er våre utfordringer og flaskehalser? 

  2. Hva ønsker vi å oppnå? 

  3. Er vi forberedt på å endre eksisterende prosesser og arbeidsmetoder for å begynne å jobbe mer LEAN

Når du har svart på disse spørsmålene og gjennomført en form for problemkartlegging og dermed har en idé og visjon om hva du ønsker å oppnå – og fremfor alt er forberedt på å jobbe for å gjøre en endring – så er du klar for neste steg: Å lage en oversikt over leverandører innen PLM, for å finne den løsningen som er riktig for din bedrift.

Hvordan kan din bedrift dra nytte av en PLM-løsning? 

Selv om det første området som involveres typisk er utviklingsavdelingen, siden det er her det meste av produktdata produseres, kan PLM brukes til mye mer enn bare behandling av CAD-data. 

PLM kan gi avkastning på investeringer (ROI) i alle faser av produktets livssyklus: 

  • Salg: Kan garantere at riktige alternativ for produktet er valgt og solgt

  • Innkjøp: Kan sørge for at riktig varerevisjon av artikler bestilles, og at dokumentasjon leveres til leverandøren

  • Produksjon: sikkerhet for at de riktige elementene er montert og levert, og at tekniske endringer gjennomføres på en kontrollert måte
    
  • Service og vedlikehold: Kan sørge for at riktig dokumenter for reservedeler opprettes, og at informasjon knyttet til det enkelte produkt som er levert, blir lagret, kontrollert, rett håndtert og er tilgjengelig til enhver tid.

Ettersom industrien utvikler seg sammen med nye innovasjoner og teknologi, som for eksempel Internet of Things (IoT), er PLM en enorm ressurs. Ved å koble sanntidsinformasjon fra et enkelt produkt eller samlet informasjon om produktkonfigurasjon, som blir administrert i PLM, kan du utvide mulighetene for mer salg av tilleggsprodukter og tjenester til din eksisterende kundebase.

Hvordan komme i gang med PLM?

Planlegging er helt avgjørende for å lykkes med implementering av PLM. Det er imidlertid mange andre viktige faktorer som spiller inn, og de må alle identifiseres og forstås fra starten av. En vellykket leveranse kan oppnås gjennom erfarne leverandører og riktig implementeringsmetodikk. 

Hvert prosjekt og hver kundes forutsetninger er unike. Men det er også mange likheter når det gjelder hvilke krav en PLM-løsning skal oppfylle. I stedet for å begynne fra bunnen av, kan du raskt komme i gang i dag med forhåndsdefinerte PLM-prosesser basert på beste praksis i bransjen. Disse kan testes, verifiseres og finjusteres ytterligere for å passe din bedrifts spesifikke behov. Denne agile tilnærmingen sikrer en jevn og mer risikofri implementering. 

Selv om implementering av ny teknologi kan være enkel, er det viktig å ikke glemme den viktigste faktoren: mennesker. Implementering av ny teknologi er verdiløs uten god endringsledelse og riktig opplæring, for å sørge for at alle forstår fordelene det vil gi.

Når er det rette tidspunktet for å begynne å bruke en PLM-løsning?

Det vil variere fra sak til sak, men det kommer i hovedsak an på hva ønsket avkastning på en investering (ROI) er. Får du ut mer enn du legger i – er fortjenesten høyere enn innsatsen? For å finne ut det vil første steg være å samarbeide med en av våre løsningsutviklere for å se på hvilke utfordringer din bedrift står overfor, og hvilke løsninger som er tilgjengelige for deg.  

Investeringskostnaden er ofte årsaken til at bedrifter ikke velger å investere i og implementere en PLM-løsning. Spørsmålet er imidlertid ikke om du har råd til å investere i PLM, men om du har råd til å la være? 

Produktdata er kritisk for en bedrift, og er det mest verdifulle settet med informasjon. Derfor er det er viktig å sikre at det brukes effektivt gjennom alle forretningsprosesser. Du må kunne være sikker på at informasjonen lagres riktig og sentralt, slik at den ikke havner feil, slettes eller bare blir lagret lokalt. Manglende håndtering av produktdata kan igjen føre til at man kaster bort tid på å redesigne tegninger i ingeniøravdelingen. Og tape tid på å søke etter produktdata når du trenger å vite hvilken reservedel kunden din trenger. PLM sikrer at arbeidet ditt alltid er basert på nøyaktige data og unngår ekstra kostnader forårsaket på grunn av interessentenes manglende tilgang til rett revisjon til rett tid. 

PLM tar seg av alt dette for deg, reduserer antall steg og optimaliserer tiden du bruker på hvert steg i prosessen, fra produktdesign til levering og videre.

Hvilke løsninger tilbyr Symetri for PLM?

PLM-løsningen som Symetri utvikler, vedlikeholder og støtter er Sovelia PLM

Sovelia PLM kommer hele organisasjonen din til gode. Det kan implementeres problemfritt ved hjelp av maler og bransjebestemmelser, og avkastningen kan sees fra det øyeblikket du tar avgjørelsen om å investere. 

Symetris løsningsportefølje er utviklet med LEAN-filosofi og basert på faktiske kundebehov. Vårt oppdrag er å hjelpe deg med å ta bort unødvendige deler fra ingeniør- og forretningsprosesser for å skape mer verdi og øke produktiviteten ved å inkludere Lean-løsninger. 

Sovelia PLM støtter samarbeid og sikrer korrekt produktinformasjon på tvers av virksomheten gjennom: 

 • Tilgang til rett informasjon til rett tid 
 • Global tilgang når som helst 
 • Intuitivt HTML-brukergrensesnitt for alle brukere 
 • Personlig visning av informasjonen 
 • Rollebasert tilgang 
 • Godkjenningsprosesser 
 • Støttedokumentasjon blir automatisk generert. 

Hva betyr alle forkortelsene? 

CAD-, PLM- og PDM-verdenene er fulle av forkortelser og det er lett å gå seg vill blant alle kombinasjonene på tre bokstaver. Vi hjelper deg å forstå de en gang for alle!

Bill Of Materials (BOM) er en liste over varer som utgjør et produkt. En stykkliste inkluderer detaljer som varenumre, mengder, delbeskrivelser, livssyklustilstand og andre egenskaper. BOM-administrasjon hjelper deg med å dokumentere, spore og vurdere hver komponent i produktet ditt, forberede et produkt for produksjon og mer. 

Sannsynligvis unødvendig å forklare fordi begrepet har eksistert siden 80-tallet, men CAD står ganske enkelt for Computer Aided Design.

Enterprise Resource Planning (ERP), eller forretningssystemer, er programvare som håndterer bedriftens behov for ledelse og administrasjon. Det inkluderer søknader om regnskap, bestillinger, varelager, fakturering, personaladministrasjon, kundebehandling og produksjonsplanlegging.

Er en produksjonsfilosofi som tar sikte på å fjerne alt i en produksjonsprosess som ikke skaper verdi for kunden. 

Product Data Management (PDM) er et system for håndtering av produktbeskrivende informasjon (hovedsakelig 3D-modeller og tegninger). Hjelper selskapet med å sikre at informasjonen er fullstendig, korrekt og oppdatert, og eliminerer også behovet for å gjøre samme jobb to ganger ved å gjenbruke eksisterende informasjon der det er mulig. Den holder styr på endringer og revisjoner og sørger for at endringer trer i kraft alle steder hvor informasjonen gjentas.

Produktlivssyklusstyring (PLM) er prosessen med å administrere hele livssyklusen til et produkt fra starten til levering. Det inkluderer oppstart, produktutvikling, produksjon, bruk, service, vedlikehold, produktinnovasjon og forbedringer og seponering av produktet, inkludert resirkulering ved behov. 

Return On Investment (ROI) er et begrep som brukes for å vise fortjenesten av en investering i forhold til kostnadene. 

Internet Of Things (IoT). Produkter blir mer tilkoblet internett og mer intelligente, og kan fjernstyres av mennesker eller av andre maskiner, og sende data som brukes til målinger, diagnose og automatisk kontroll. 

 I Assembly-to-Order (ATO) settes produkter sammen av komponenter etter mottak av en kundeordre. Nøkkelkomponentene i monterings- eller etterbehandlingsprosessen planlegges og lagerføres i påvente av en kundeordre. Mottak av en bestilling setter i gang montering av det tilpassede produktet etter mottak av kundeordre. Nøkkelkomponentene i monterings- eller etterbehandlingsprosessen planlegges og lagerføres i påvente av en kundeordre. Mottak av en bestilling setter i gang montering av det tilpassede produktet. 

I Engineer-to-Order (ETO) produseres et produkt etter at en bestilling er mottatt. Kundespesifikasjoner krever unik ingeniørdesign, betydelig tilpasning eller nye innkjøpte materialer. Hver kundebestilling resulterer i et unikt sett med delenumre, stykklister og ruter. 

Gratis e-bok!

Last ned artikkelen som en PDF-fil

Interessert i å vite mer? 

Vi har lang erfaring og kunnskap innen PLM og flere referansekunder i produktutviklingsselskaper som har foretatt eller gjør samme reise. 

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi komme med konkrete forslag til hvordan du kan komme i gang og ta neste steg mot en PLM-løsning. 

Kundereferanser

Slik har Sovelia PLM hjulpet Rustfrie Bergh AS med å digitalisere arbeidsprosesser – gjennom hele produktets livssyklus

Med hjelp av Sovelia PLM, en to-veiskobling mot ERP og med fremtidige planer om en salgskonfigurator, har Rustfrie Bergh AS tatt et stort steg i retning mot «Industri 4.0

Les mer

Sovelia PLM i kjernen av Hermann’s prosjektleveranser

Hos Hermann’s er Sovelia PLM kjernen i all datahåndtering av selskapets produkter og prosjekter. Dette muliggjør leveranser av høy kvalitet og hjelper selskapet til å overholde tidsfrister. Det gjelder også i prosjekter med mange og kontinuerlige endringer gjennom hele prosjektets livssyklus.

Les mer

Visedo Oy investerer i Sovelia PLM for å sikre effektiv datahåndtering og høy kvalitet

Med Sovelia PLM sikrer Visedo at de kan håndtere produktinformasjon på en effektiv måte, og at tilhørende dokumentasjon holder høy kvalitet. I tillegg får de tilgang til en fremtidssikret PLM-løsning i en bransje som preges av rask vekst.

Les mer

Sovelia brukes på globalt nivå hos Valmet

Valmet er en ledende, global utvikler og leverandør av tjenester og teknologier for papirmasse-, papir- og energiindustrien.

Les mer

Transtech holder produksjonen i gang med løsninger fra Symetri

Å kunne håndtere informasjon på en effektiv måte er helt avgjørende ved avanserte produksjonsprosesser. Transtech bruker Autodesk Inventor som konstruksjonsverktøy og har implementert Sovelia og Autodesk Vault for å forenkle håndteringen av produktinformasjon.

Les mer

ScandiNova investerer i Sovelia for videre vekst

Scandinova er et selskap i rask vekst. Deres patenterte løsning for pulsgeneratorer har en viktig funksjon innen røntgen, kreftbehandling og partikkelakseleratorer, og er et etterspurt produkt på markedet.

Les mer

På jakt etter sort gull på havets bunn med Sovelia

Da undervannsspesialisten Qinterra Technologies var på jakt etter et nytt PLM-system, falt valget på Sovelia fra Symetri.

Les mer

Normet kombinerer Autodesk Vault og Sovelia PLM i arbeidsforløpet

Normet, en ledende leverandør av utstyr til arbeid under bakken, bruker Autodesk Vault og Sovelia PLM som en kombinert produktløsning.

Les mer

Relaterte produkter

Produkter

Sovelia PLM

Forbedre informasjonskvaliteten og integrer produktinformasjon med verdistrømmer for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig.

Les mer
Blogg

Power BI: visualiser og del data

25 august 2023

Integrer ACC med Power BI og lag interaktive visualiseringer og rapporter. Få innsikt i bl.a. prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for byggeprosjektet.

Lær mer