Få kontroll på byggeplass-prosessene med Autodesk Construction Cloud

Skyløsningen Autodesk Construction Cloud (ACC) samler alle data på ett sted og synkroniserer dem i realtid – med løsninger som gjør det enklere for byggeplassen å nyttiggjøre seg av digitale arbeidsunderlag.

Få kontroll på byggeplass-prosessene med Autodesk Construction Cloud

Moderne byggeprosjekter er ofte komplekse og involverer en rekke ulike fag, roller og personer. (Var det noen som sa «mange kokker og mye søl?») Ting kan gå galt et antall steder, ikke minst på byggeplassen hvor tusen brikker skal på plass i rett rekkefølge.

Byggefeil er dessverre ikke uvanlig – ofte som et resultat av at utførende ikke har fått beskjed om endringer eller feil i tegningsgrunnlaget. Det fører igjen til at prosjektet blir forsinket eller dyrere enn planlagt – faktisk står byggefeil for rundt 10 prosent av kostnadene i et byggeprosjekt.

Heldigvis trenger du ikke flere programmer enn Autodesk Construction Cloud og Revit for å sikre at alle har riktig informasjon for å kunne bygge rett fra start. Det betyr tid, penger og ikke minst ressurser spart.

Hold oversikt med all informasjon på ett sted

De prosjekterende fagene jobber i dag som oftest sammen gjennom BIM-modeller. Når den ferdige, sammenstilte BIM-modellen er ferdig, kan man eksportere den til IFC eller tegninger i PDF-format, for så å laste opp filene til en nettside og la entreprenøren finne ut av informasjonen selv. Eller man kan velge å gjøre det på en smartere og mer effektiv måte som i tillegg reduserer risikoen for feil – også kalt Autodesk Construction Cloud.

Autodesk Construction Cloud er en løsning som samler alle data om prosjektet – fra første strek til ferdig bygg – i skyen, og bidrar til at all relevant informasjon flyter sømløst mellom prosjektering, byggeplasskontor og utførende i prosjektet. Med ACC kan du være trygg på at de riktige menneskene på byggeplassen til enhver tid har tilgang til rett informasjon, enten det er snakk om siste versjon av filer og dokumenter, sjekklister, avviksrapportering, sluttkontroller eller overlevering.

Enklere og mer dynamiske prosesser

Rebar stackArmering har rykte på seg for å være noe av det mest utfordrende å håndtere i et byggeprosjekt – og ikke sjelden må en haug stål kastes på grunn av endringer eller feil i tegningsgrunnlaget. Derfor er alfa og omega med gode hjelpemidler som gjør armeringsjobben tydeligere og som skaper bedre oversikt på byggeplassen. 

Ved å modellere armering i 3D blir hele prosessen mye mer dynamisk. Med Autodesk Construction Cloud kan du hente informasjon fra Revit-modellen i skyen – uten eksport til IFC først – og gjøre den tilgjengelig for betongarbeiderne på byggeplassen.

I denne BIM-timen viser vi hvordan en flyt fra en 3D-armeringsmodell i Revit med publisering av modell og bøyelister direkte fra Revit kan gjøres på en enkel måte. Vi vil gi en innføring i hvordan du setter opp automatisk publisering i Autodesk Construction Cloud. Du lærer også å hente ut assets i Autodesk Construction Cloud fra Revit-modellen og mappe parametere som du ønsker. I tillegg vil du få se hvordan du kan bruke egne statussett for å holde orden på statusen til de ulike posisjonsnumrene eller støpeetappene.

Oppgaver på byggeplass kan planlegges med tilhørende views for utførende, og Autodesk Construction Cloud-appen er skreddersydd for kommunikasjon rundt dette. Målet er ikke nødvendigvis at alle involverte skal ha tilgang til all informasjon, men at rett person skal få relevant informasjon. Derfor har brukeren i appen bare tilgang til de mappene som er nødvendig for vedkommende. I tillegg kan 2D- og 3D-views vises direkte fra Revitfilen i appen.

Med ACC vil du som utførende kunne se akkurat det du har behov for på en enkel måte. Oppgaver som er gitt til en person, rolle eller selskap kan følges opp og det kan dokumenteres med bilder direkte fra fra byggeplassen.

Vil du lære mer?

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke Autodesk Construction Cloud og Revit for å nyttegjøre deg av digitale arbeidsunderlag på en effektiv måte? Da bør du melde deg på BIM-timen vår 31. mars, hvor produktspesialistene våre Roger Feste og Bogdan Benta vil gi en grundig innføring verktøyene.

Blogg

Power BI: visualiser og del data

25 august 2023

Integrer ACC med Power BI og lag interaktive visualiseringer og rapporter. Få innsikt i bl.a. prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for byggeprosjektet.

Lær mer