BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEKRAFT

Byggebransjen står for et betydelig fotavtrykk i form av klimagass-utslipp – i alle ledd av byggets levetid. Produksjon av bygningsmaterialer, transport til byggeplass, selve produksjonen av bygget, drifting og ombygginger i byggets levetid er noen av aktivitetene som driver klimagass-utslipp.

BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEKRAFT

Globalt står bygg- anleggs- og eiendomsnæringen for 40% av det totale CO2-utslippet, og på landsbasis står bransjen for ca. 25% av den totale avfallsmengden. 

Symetri’s ledestjerne er ‘We challenge people to work smarter for a better future’, og i tråd med vår ledestjerne besluttet vi at vårt fokus fra 2021 skal være å bidra til å redusere CO2-utslipp, gjennom teknologi, prosesser og egne initiativ. 

Fremover vil vi presentere tre løsninger der vi har bærekraft i sentrum for nybygg & rehabilitering, sertifisering og sirkularitet. Vi er overbeviste om at veldig mange gode ideer og løsninger innenfor bærekraft som gir konkurransefortrinn er i ferd med å realiseres, og med mål om å være en strategisk rådgiver for våre kunder ønsker vi å presentere følgende løsninger i tiden fremover.

Naviate Zero (22 mars)

Naviate Zero er utviklet av Symetri og designet for å integreres direkte i Revit-grensesnittet og gir tilgang til en omfattende database med klimadata for ulike materialer. Ved å benytte Naviate Zero kan prosjekterende få øyeblikkelig tilgang til klimagass-regnskapet for hvert materiale i prosjektet, og dermed forenkle og fremskynde prosessen med å ta bærekraftige designvalg.

PÅMELDING

Kvist Solutions (TBD)

Kvist er en skybasert programvare som strømlinjeformer miljøsertifisering av bygg og eiendom. I plattformen kan man enkelt planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater, i tillegg til å bygge opp data og erfaringer mot fremtidige prosjekter.

Gjennom automatisering av manuelle og ressurskrevende prosesser reduseres risikoen for å gjøre kostbare feil, samtidig som det blir enkelt å holde oversikt over prosjektets fremgang. Kvist sørger for at bedrifters miljøambisjoner nås på en sikker og effektiv måte, og har som mål å gjøre etterfølgelse av alle typer miljøkrav super enkelt.

Tvinn Solutions (TBD)

Tvinn Teleport er et verktøy for prosjektering med ombruksmaterialer, fullstendig integrert i Revit. Ved å benytte modulen kan prosjekterende få umiddelbar tilgang til brukte materialer fra forskjellige leverandører, og anvende disse som strukturerte BIM-objekter direkte i prosjektmodellen. Tvinn Teleport gjør det mulig å effektivt utforske tilgjengelige materialer, erstatte generiske objekter med spesifikke “ombruks-objekter” etter krav og behov, analysere omfanget av ombruk innenfor ulike kategorier og til enhver tid ha oversikt over hva og hvor mye man bruker av hvert enkelt materiale i modellen. I tillegg kan man jobbe synkront i prosjekter på tvers av brukere med Autodesk BIM 360

Blogg

Har du kontroll på programvarelisensene dine?

27 februar 2024

I en tid der kostnadsbesparelser og effektivitet står i fokus, er det viktigere enn noensinne å holde oversikt over programvarelisenser. CQFlexMon hjelper deg med å holde oversikt over lisensene dine. Les mer!

Lær mer
Blogg

Optimalisering av Byggeprosessen med Naviate Structure og Naviate Rebar i Revit

08 januar 2024

Naviate Structure og Naviate Rebar er ikke bare verktøy – de er nøkkelen til en revolusjonert arbeidsprosess for byggingeniører. Økt effektivitet, bedre kontroll og en sømløs integrasjon med Revit gjør dem uunnværlige i dagens digitale byggeverden. For byggingeniører som ønsker å oppnå mer og levere kvalitet, er Naviate Structure og Rebar svaret.

Lær mer