Velkommen til årets begivenhet for bygg, anlegg og infrastruktur!

BIM-Forum 2021: 31. august - 2. september

Tradisjonen tro holder vi selvsagt BIM-Forum i år også. Til tross for at Norge gradvis åpner opp, har vi valgt å kjøre årets arrangement digitalt for å sikre at både du og vi holder oss innenfor trygge rammer.

BIM-Forum 2021: 31. august - 2. september

Hovedfokuset i år vil ligge på digitalisering, både i form av ditt individuelle arbeid, men ikke minst digital samhandling og hvordan du lykkes med bruk av digitale verktøy.

På BIM-Forum vil du få med deg de siste produktnyhetene og lære hvordan du kan jobbe smartere med riktige verktøy. Vi har også invitert med oss bedrifter fra ulike fag og faser i byggeprosjekter som vil dele hvorfor og hvordan de har lyktes i sine prosjekter. 

Vi kan garantere deg at du vil sitte igjen med ny kunnskap og inspirasjon som du kan ta med deg direkte inn i arbeidshverdagen din.