Rot med koordinater i Revit?

"Linken til x havner feil …", dette er en setning man dessverre ser for ofte i BIM-prosjekter, i dette innlegget skal vi gå igjennom noen eksempler og teorier rundt temaet å koordinere koordinater i et BIM-prosjekt.

Rot med koordinater i Revit?

Bildet over er et eksempel fra Revit der ARK har linket inn RIV sin IFC, i realiteten handler det om hva brukerne har av rutiner på modellering samt forståelse for hva man faktisk skal gjøre med informasjonen fra en BIM-manual rundt koordinering/koordinater. 

Anbefalingene er mange og kan bli overveldende om man ikke har bred nok forståelse, derfor har vi forsøkt i alle år å gå for en løsning som sikrer kontinuitet, som er relativt lett å huske og ikke minst lett å redigere om man skulle trenge å gjøre endringer. 

Bakgrunnen for spesifikt dette problemet er en klassiker, prosjektet benytter IFC som utvekslings-format, og ARK har startet å modellere sin modell i Revit med en fysisk rotasjon, deretter rotert visningen tilbake med bruk av "Scope Box".  

RIV har rotert IFC-linken fra ARK manuelt så den ligger rettvinklet i visningen.

Bildet viser funksjon i Revit; RIV har rotert IFC-linken fra ARK manuelt så den ligger rettv

Når de to skal linke hverandres modeller inn som IFC, blir det avvik på rotasjonen. I et sånt tilfelle er det lett å tenke at man bare kan rotere IFC-modellen til den passer, men da oppstår det et par ting man bør være klar over 1) når modellene skal sammenstilles i f.eks. Solibri, vil problemet vedvare 2) roteringen er en manuell prosess som kan by på noe ujevnhet.

Én løsning kan være å bli enige om å ha 2 Sites i Revit, én for kartkoordinater og rotasjon som benyttes når man skal se på bygget i en terreng-fil e.l. og én for lokale koordinater og rotasjon som i hovedsak skal benyttes til koordinering.  

Årsaken til at vi vil ha lave koordinater når vi sammenstiller, er rett og slett fordi programmene vi bruker i dag ikke er designet for å håndtere store avstander. Her er et eksempel på navngivning og bruksområde: 

1. Kartkoordinater

a) Inneholder høye koordinater, høyder og rotasjon
b) Brukes i sammenheng med kartunderlag i Revit, eventuelt for seg selv i Solibri e.l.

2. IFC Export - Lokalt Nullpunkt

a) Inneholder relativt lave koordinater, og rotasjon
b) Brukes i sammenheng med koordinering i koordineringsprogrammer som f.eks. Solibri
c) For å koordinere mellom de prosjekterende i modelleringsprogram

Å ha to Site’s i Revit vil ikke automatisk redde alle situasjoner som har oppstått, men med dette som grunnlag minsker det sjansen for feil og man kan lettere holde styr på hva som skal eksporteres når.

Løsningen på problemet nevnt i begynnelsen er ganske enkel, men vi må først vite hva leveransekravene i oppdraget er, og hvordan Revit tolker en IFC-fil.

I kravene (BIM-manual, kontrakts-underlag osv.) skal det stå hvilke koordinater som skal brukes for hvilke formål, under er et eksempel på hvordan det kunne ha sett ut.

IFC Export - Lokalt Nullpunkt:

    • Y (North/South): 0 mm
    • X (East/West): 0 mm
    • Z (Height): 0 mm
    • Rotation true north (West): 30°

 

Men hva betyr det for de prosjekterende?

Vi går ut ifra RIV sitt ståsted, skaper et Site som omhandler IFC eksport med respektivt navn. Etter det bruker vi funksjonen i Revit under Manage à Position à Rotate True North.

Følg instruksene som blir gitt av programmet.   Bildet viser funksjonen i Revit under Manage - Position - Rotate True North   

Om du da klikker på Project Base Point skal rotasjonen vises i Angle to True North 30°:

Bildet viser funkjson i Revit; om du klikker på Project Base Pont skal rotasjonen vises i Angle to True North 30°:

Dette er et komplekst tema som krever litt jobb, her må man sette seg inn i problemstillingen og prøve seg fram. I BIM-timen 18. Februar 2022 gjennomgikk vi temaet, og hvordan vi løser det.

Blogg

Power BI: visualiser og del data

25 august 2023

Integrer ACC med Power BI og lag interaktive visualiseringer og rapporter. Få innsikt i bl.a. prosjektstatus, budsjetter, tidsplaner og andre viktige data for byggeprosjektet.

Lær mer