Naviate Landuse: Arealplanlegging på en smartere måte

Prosjektering blir i økende grad BIM-basert, digital og tredimensjonal. Nå tar også arealplanleggingen steget over i BIM – og gevinsten er økt produktivitet og optimaliserte arbeidsmetoder.

Naviate Landuse: Arealplanlegging på en smartere måte

Norge vokser, og byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover. Det innebærer et behov for å bygge ut og fortette – noe som krever en betydelig utvikling av infrastruktur, boliger og næringsbygg. Da er det behov for gode og effektive planprosesser for å sikre reguleringsplaner av høy kvalitet. En reguleringsplan er et politisk vedtatt plankart over et avgrenset område som regulerer hvordan grunnen og bebyggelsen skal vernes og utnyttes. For deg som arkitekt eller arealplanlegger er regulerings-planen et av de viktigste verktøyene du har for å forme omgivelsene og påvirke samfunnsutviklingen.


Jobb raskere og enklere i Naviate Landuse

Naviate Landuse er en plug-in for å lage reguleringsplaner direkte i Revit – spesielt utviklet for deg som er arkitekt eller arealplanlegger. Løsningen gjør det ikke bare raskere å utarbeide prosjektdokumentasjon, men optimaliserer også arbeidsmetodene dine.

Landuse er utarbeidet etter de norske standardene for reguleringsplaner og gjør det enkelt å lage en reguleringsplan etter forskrift i et verktøy du kjenner fra før – du slipper å forholde deg til Civil 3D, AutoCad eller andre ofte kompliserte programmer. I Landuse jobber du i et lokalisert miljø hvor alt er forhånds-konfigurert for best mulig arbeidsflyt i BIM, med smarte funksjoner som automatisk arealberegning og import av flere SOSI-filer i én operasjon uten å spesifisere innstillinger for hver fil. Vi tør påstå at det aldri har gått raskere å utarbeide korrekte digitale planer!

Vil du lære mer?

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke Naviate Landuse for å optimalisere arbeidsmetoder og jobbe mer effektivt med prosjektdokumentasjon? Da kan du se opptaket av  BIM-timen som var 27. oktober. Produktspesialisten vår Kamilla Knudsen gjennomgikk funksjonene du trenger å kunne.

Blogg

Autodesk Construction Cloud som samhandlingsplattform for byggeprosjekter

23 mai 2024

I en bransje hvor nøyaktighet og tidsstyring er avgjørende, gir Autodesk Construction Cloud (ACC) en løsning som endrer måten prosjektinformasjon deles og håndteres på tvers av forskjellige plattformer. ACC gjør det mulig for alle involverte å arbeide mer effektivt gjennom sin integrerte plattform og med overføring av data i realtid.

Lær mer
Blogg

Utforsk fremtiden med enlinjeskjema i Revit

22 april 2024

Det skjer stadig endringer i bygg- og anleggsindustrien, som krever stor nøyaktighet og effektivitet i prosjekteringen av elektriske systemer. Med Naviate Electrical håndterer du enlinjeskjemaer direkte i Revit og minimerer risikoen for kostbare feil under konstruksjonen.

Lær mer