MVP (Minimum Viable Product)

Symetri lanserer Naviate Zero

Naviate Zero MVP (Minimum Viable Product) er nå lansert. Naviate Zero har som mål å gjøre det mulig for Revit-brukere å ta intelligente, bærekraftige materialvalg i modellene sine. I denne første MVP-en gjør vi det mulig for et begrenset antall interesserte å teste Naviate Zero.

Symetri lanserer Naviate Zero

Symetri har et sterkt fokus på bærekraft og er alltid på utkikk etter nye måter å øke energieffektiviteten og redusere karbonutslippene på, og tidligere i år kunngjorde vi vårt partnerskap med One Click LCA som en del av vårt bærekraftstilbud.

Med Naviate Zero har du tilgang til et omfattende bibliotek med EPD-er (ressurser) fra One Click LCA. Du kan enkelt søke etter EPD-er og tilknytte dem til ulike typer eller lag (materialer) i din egen modell.

Du kan når som helst foreta en rask beregning av CO2e for trinnene A1 til A3 (Cradle to Gate), og undersøke hvilke bygningselementer som har størst innvirkning på utslippene.

Det er også mulig å eksportere alle tilknyttede EPD-er og mengder fra modellen til One Click LCA for å utføre en grundig livssyklusanalyse.

Denne første versjonen er kun tilgjengelig for et begrenset antall kunder. Du kan søke om tidlig tilgang her. Du kan også finne ut mer om Naviate Zero på Naviate.com. Du trenger en gratis One Click LCA-brukerkonto for å utføre eksporten. For å utføre en LCA trenger du en lisens for One Click LCA. Hvis du ikke har tilgang til One Click LCA i dag, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg.