Symetri utvider sitt bærekraftstilbud ved å signere en global partnerskapsavtale med One Click LCA

Symetri, en ledende løsningsleverandør av digital BIM, produktdesign og livssyklusløsninger i Europa og USA, kunngjorde i dag et nytt partnerskap med One Click LCA, verdens ledende leverandør av programvare for livssyklusvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD).

Symetri utvider sitt bærekraftstilbud ved å signere en global partnerskapsavtale med One Click LCA

Et stort skritt for Symetri for å gjøre det mulig for kundene å dekarbonisere byggebransjen

Building LCA (Lifecycle Assessment) er en vitenskapsbasert metodikk for å kvantifisere livstidsmiljøpåvirkningene av en bygning og One Click LCA gjør vurderingen enkel siden vitenskapen er innebygd i verktøyet. One Click LCA hjelper til med å måle og redusere miljøpåvirkningen av bygninger, oppnå grønne byggsertifiseringer og overholde regelverk som i dag er en obligatorisk del av planleggingen i mange land.

Byggeindustriens miljømål omfatter også produktene som brukes til å bygge. Produsenter av byggevarer møter det økende behovet for å etablere miljøvaredeklarasjoner (EPD) for å pålitelig kvantifisere og kommunisere den livslange påvirkningen til miljøet som et produkt har. One Click LCAs produkt LCA og EPD-løsning gir produsenter en enkel løsning for å produsere tredjepartsverifiserte EPDer basert på europeiske og internasjonale standarder.

"Symetri har god tro på at ledende teknologiløsninger kan gi stor verdi knyttet til bærekraft for bygge- og produksjonsindustrien. Partnerskapet med One Click LCA er et viktig skritt og setter oss i en enda bedre posisjon til å gi våre kunder løsninger som gjør dem i stand til å realisere sine avkarboniseringsmål. I tillegg til en global forhandleravtale, inkluderer denne avtalen et partnerskap som lar Symetri bruke One Click LCAs database som en del av Symetri Technology. Det vil gjøre våre kunder i stand til å foreta karbon-smarte materialvalg for både bygninger og byggeprodukter. Vi er veldig glade for å bringe disse løsningene til kundene våre med den klare ambisjonen om å gjøre det mulig for flere å jobbe smartere og mer bærekraftig." Mikko Viertola, CTO, Symetri Group.

"Kjernen i det One Click LCA gjør, er å være med på å skape en karbonfri fremtid gjennom å adressere livssykluspåvirkningen til bygninger og materialer. Dekarboniseringskonstruksjon krever en karbontilnærming i hele livssyklusen på tvers av verdikjeden. Gjennom vårt partnerskap med Symetri gjør vi vårt LCA-tilbud tilgjengelig for et større antall selskaper, og med Symetris omfattende salgs- og konsulentteam sikrer vi kundenes suksess for å oppnå en karbonfri fremtid. Dette partnerskapet er et stort skritt i riktig retning for å akselerere avkarboniseringen av konstruksjons- og produksjonsindustrien" Panu Pasanen, administrerende direktør, One Click LCA

One Click LCA 

One Click LCA er den verdensledende, brukervennlige og automatiserte programvaren for livssyklusvurdering som hjelper deg med å beregne og redusere miljøpåvirkningene av bygnings-, infrastruktur- og renoveringsprosjekter i tillegg til konstruksjon og andre produkter. Programvaren lar også produsenter utarbeide og publisere tredjepartsverifiserte EPD-er.

One Click LCA brukes i over 140 land av ledende virksomheter og organisasjoner. Programvaren inkluderer alle EPDer for byggemateriale i verden, og overholder over 60 standarder og sertifiseringer. One Click LCA ble grunnlagt i Finland i 2001 og har et team på over 110 personer på alle kontinenter.

Symetri

Symetri uvikler og leverer teknologiløsninger og tjenester for design-, ingeniør-, konstruksjons- og produksjonsbedrifter. Vi gir folk mulighet til å jobbe smartere for en bedre fremtid ved å sikre at de har tilgang til ekspertisen og teknologien de trenger for å forbedre ytelsen og bærekraften.

Symetri ble grunnlagt i Sverige i 1989 og har vokst til et team på over 800 personer med kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland og USA. Symetri er en Autodesk Platinum Partner, Autodesk Authorized Training Center (ATC) og Autodesk Global Service Provider. Symetri er en del av Addnode Group AB, hvis B-aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. Addnode Group tilbyr forretningskritiske IT-løsninger til utvalgte markeder i både privat og offentlig sektor.

Relaterte linker

Om One Click LCA https://www.oneclicklca.com/

Om Symetri https://www.symetri.com/company

 Om Addnode Grouphttps://www.addnodegroup.com/en

Mer informasjon

Panu Pasanen, CEO, One Click LCA
panu.pasanen@oneclicklca.com
+358 44 2871 722 

Mikko Viertola
CTO, Symetri Group
mikko.viertola@symetri.com
+358 50 469 0010

Lotta Järvi, Head of Marketing Symetri Technology

lotta.jarvi@symetri.com

+358 405 429 359