Velkommen til BIM Forum i Oslo onsdag 31. august 2022

Endelig, etter 2 år, ønsker vi nok en gang å invitere til BIM Forum slik vi aller helst vil gjennomføre det, LIVE!

Etter lang tid med møter, seminarer og BIM Forum via teams og andre strømmetjenester, er det med stor entusiasme vi ber deg om å holde av onsdag 31. august. Arrangementet vil gjennomføres i Forskningsparken i Oslo kl. 10-15. Vi ønsker et solid faglig arrangement med et sterkt innslag av sosialt samvær og hyggelig mingling med kunnskapsrike bransjekollegaer.

Velkommen til BIM Forum i Oslo onsdag 31. august 2022

Vi satser på samme vellykkede konsept som tidligere;

  • Korte, informative foredrag hver hele time
  • Masse tid til å besøke «ekspertøyer» der du kan diskutere faglige utfordringer med våre konsulenter
  • God tid til å mingle og snakke med bransjekollegaer og samarbeidspartnere
  • Nyheter i Revit og Naviate - alle disipliner

På agendaen for foredrag har vi satt opp;

  • Bærekraft, materialvalg og dokumentasjon
  • Spacemaker - hvordan bruke AI for å ta de rette bærekraftige beslutningene i tidligfase i prosjekter
  • Scan2BIM - uvurderlig hjelpemiddel i rehabiliteringsprosjekter
  • BIM i FDV - hvordan får du overlevert BIM-modellen til FDV slik at den Digitale tvillingen kan brukes i byggets driftsfase

Arrangementet er selvsagt kostnadsfritt. Det tilbys enkel bevertning under dagen, og ber derfor om at du og dine kollegaer melder deg/dere på så snart som mulig.

Nyheter

Oppgradering av Bluebeam lisenser

25 mai 2023

Bluebeam gjør endringer i lisensieringsmodellen, og det er derfor viktig at du oppgraderer lisensene dine. Du må overføre eksisterende Bluebeam-lisenser med aktivt vedlikehold til de nye abonnementsplanene selv. Hvis du ikke har aktivt Maintenance, kan du bytte dine "gamle" lisenser uten aktiv Maintenance til de nye Subscriptionplanene frem til 28/6, og få 50% rabatt det første året.

Lær mer