BIM for brannrådgivere har kommet for å bli

Bygg- og anleggsbransjen har tatt i bruk BIM-løsninger lenge – men innenfor branndisiplin er det fremdeles ganske nytt. Med Bimfire Tools i Revit får du som branningeniør legge premissene fra start i prosjekteringen.

BIM for brannrådgivere har kommet for å bli

Brann er et stort samfunnsproblem i Norge. Hvert eneste år går titalls liv og verdier for flere milliarder kroner tapt i branner – DSBs brannstatistikk for 2022 viser at totalt 2978 branner skjedde i norske bygg. Det er med andre ord sterkt behov for bedre brannsikring av norske bygninger, og i takt med at bygg- og anleggssektoren i Norge fortsetter å utvikle seg, øker etterspørselen etter nye løsninger som kan optimalisere brannsikkerheten i byggeprosjekter.

 

Brannfaget ligger bakpå i digitaliseringen

I motsetning til andre disipliner i byggebransjen som for lengst jobber i digitale 3D-modeller, håndteres fortsatt mange brannsikringstiltak med analoge forløp. Brannrådgiverne baserer ofte sine brannkrav på 2D-tegninger og PDF-er som deretter sendes til personer involvert i BIM-prosjektet, som oftest arkitekten, slik at kravene kan legges manuelt inn i den komplette modellen. Denne modellen har branningeniøren lite eller ingen innsyn i.

Det betyr at branningeniøren – som altså er fageksperten – ikke sitter med fullt ansvar for brannsikkerheten i bygningen, og heller ikke er like involvert i prosjekteringen som de øvrige fagene. Tidkrevende, manuelle arbeidsflyter øker dessuten risikoen for feil eller at viktig informasjon blir borte på veien, noe som i verste fall kan få konsekvenser for brannsikkerheten.

 

Bedre brannsikkerhet med BIM

Brannsikkerhet er et av de viktigste aspektene som må vurderes i et byggeprosjekt. Derfor er det avgjørende at brannfaget kommer på banen tidlig i prosjektet – og da er det åpenbare svaret BIM.

Ved å integrere brannsikringsdata direkte i BIM skapes en digital arbeidsflyt hvor samhandlingen med de andre disiplinene skjer kontinuerlig og skaper en sammenhengende kjede med informasjon. Alle endringer i brannkonseptet blir sporbare, og slik kan du som branningeniør være sikker på at alle andre involverte parter har riktig og oppdatert informasjon til enhver tid.

En av de store fordelene med prosjektering i BIM er nettopp at det forenkler kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i prosjektet og gjør brannkravene tydeligere for alle fagområder. Det kan igjen føre til bedre og sikrere brannløsninger, samt at eventuelle feil og mangler plukkes opp i prosjekteringsfasen og ikke på byggeplassen (eller i verste fall ikke oppdages i det hele tatt).Bimfire Tools: Spesielt utviklet for branningeniører

Bimfire Tools er en kraftig Revit-plugin som gjør at du som branningeniør kan jobbe i samme verktøy som resten av prosjekteringsteamet. I Bimfire Tools bruker du arkitektmodellen som underlag i egen modell for brannsikring. Grensesnittet ser ut som tradisjonelle brannvernplaner i 2D, men i arbeidsflyten bygges det opp en 3D-modell. Brannsikringsdata knyttet til bygningsdeler som vegger, vinduer og dører kommer dermed inn i arkitektens BIM-modell.

 

Nye BIM-krav fra byggherrer

Siden 2010 har Statsbygg stilt krav til prosjektering og leveranse i BIM, og siden 2020 er faget Brann inkludert i dette kravet. Flere store byggherrer som blant annet Forsvarsbygg, Bane NOR og bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom har lansert tilsvarende BIM-krav. For branningeniører innebærer dette at det er lurt å ta steget over til BIM-prosjektering for å vinne anbud i fremtiden.

Men BIM i brannfaget handler om så mye mer enn å vinne anbud – det handler først og fremst om at byggherren og brukerne får et sikrere bygg, at arkitekten kan bruke tiden sin til design i stedet for å plotte inn brannkrav, og at branningeniøren får eierskap til prosjektet. Et skikkelig kinderegg, rett og slett!Vil du lære mer?

Nysgjerrig på hvordan du kan bruke Bimfire Tools for å bringe RIBr inn i BIM og samtidig øke sikkerheten og forbedre effektiviteten? Da bør du melde deg på BIM-timen vår 25. august, hvor vår produktspesialist, Niklas Strannefors, skal vise deg hvordan du går fra støvete brannverntegninger i PDF til digitalt brannvern med oppdatert sikkerhetsinformasjon direkte i BIM-prosessen.

Blogg

BÆREKRAFT SOM KONKURRANSEKRAFT

13 mars 2024

Symetri’s ledestjerne er ‘We challenge people to work smarter for a better future’, og i tråd med vår ledestjerne besluttet vi at vårt fokus fra 2021 skal være å bidra til å redusere CO2-utslipp, gjennom teknologi, prosesser og egne initiativ. 

Lær mer
Blogg

Har du kontroll på programvarelisensene dine?

27 februar 2024

I en tid der kostnadsbesparelser og effektivitet står i fokus, er det viktigere enn noensinne å holde oversikt over programvarelisenser. CQFlexMon hjelper deg med å holde oversikt over lisensene dine. Les mer!

Lær mer