Product Lifecycle Management (PLM)

Optimer bruken av produktdata med Symetris PLM-løsninger

Ønsker du å forbedre kvaliteten på bedriftens produktinformasjon og sikre at den enkelt kan brukes i kjernevirksomhetens ulike prosesser?

Da har vi løsningen for deg. Med Symetris PLM-løsning får du oversikt over bedriftens design- og konstruksjonsdata samtidig som det blir enkelt å overføre artikler og materiallister. Du kan enkelt legge til og bruke produktinformasjon. Hele prosessen forenkles av et forbedret samarbeid mellom ulike prosjektgrupper og systemer. Ved å velge en PLM-løsning fra Symetri kan du redusere unødvendige kostnader og minimere risikoen for forsinkede leveranser som følge av feil produktinformasjon.

Med PLM-løsningen vår får du tilgang til funksjoner som forenkler arbeidet i alt fra konstruksjon til produksjon, leverandørkjede, salg, ettermarked og service. Vi har som mål å sikre at alle parter i prosjektet alltid har tilgang til oppdatert produktinformasjon under hele produktets livssyklus.

Ved å integrere forretningsprosesser og systemer kan vi sikre best mulig ytelse når det gjelder ledetider, kostnader og kvalitet.
Ved å integrere forretningsprosesser og systemer kan vi sikre best mulig ytelse når det gjelder ledetider, kostnader og kvalitet.

Hvordan kan bedriften din dra nytte av Symetris PLM-løsninger?

Vi har verktøy som kan hjelpe deg å frigjøre mer tid til viktige arbeidsoppgaver:

 • Verktøy som hjelper deg å øke produktiviteten og gjør det enklere å lage modeller og tegninger.

 • Funksjoner som gjør det mulig å legge til informasjon i datamodeller, som ordlister og beregnede feltverdier.

 • Funksjoner som automatisk oppretter informasjon som er nødvendig utenfor konstruksjonsavdelingen, for eksempel materiallister, delbare filer og så videre.

 • Programløsninger som sikrer at all informasjon er lett tilgjengelig for alle parter i prosjektet.

Vi kan hjelpe deg å identifisere og redusere forekomsten av ineffektive prosesser ved å:

 • Sikre at dere alltid har tilgang til korrekte data med integrert produktinformasjonen i både produksjonsprosess og forretningssystem.

 • Automatisk levere informasjon i det formatet som kreves.

 • Øke effektiviteten ved å gjøre produktdokumentasjonen tilgjengelig via qr-koder.

 • Gjøre det enklere for leverandører å få tilgang til produktinformasjon og konstruksjonsendringer under anbudsrunden. Dermed reduseres risikoen for feil.

Vi har utviklet et salgsverktøy som forenkler salget av avanserte produkter. Dette gir deg tilgang til en rekke fordeler:

 • Tekniske detaljer oversettes til salgbare funksjoner, noe som underletter kundedialogen.

 • Enkle, regelbaserte konfigurasjoner som ikke krever at man forstår den tekniske sammenhengen.

 • Kortere leveringstider og færre feil som følge av automatisk genererte materiallister.

 • Effektivisert salgsprosess med mulighet for større grad av kundetilpasning, økte inntekter og lønnsomhet.

Å forstå tjenesteutvalgets fulle potensial krever imidlertid innsikt om det installerte utstyret:

 • Håndter alt levert utstyr som en unik leveranse. Det er grunnlaget for hele virksomheten.

 • Registrer og katalogiser serienumre for viktige komponenter for bedre sporbarhet.

 • Knytt et serviceprogram til solgt utstyr og skap en forståelse for at nødvendig service og reservedeler gir forretningsmuligheter.

 • Informasjon om installert base i PLM-systemet sikrer korrekte data i bedriftens feltservicesystem. Det er alfa og omega for bedriftens feltservicestrategi.

Kundereferanser

Visedo Oy invests in Sovelia PLM to ensure the management of data and quality of documentation

With Sovelia PLM Visedo secures product information management, quality of documentation and to have a PLM solution ready for the future in a rapidly growing business.

Read more

Sovelia in global use at Valmet corporation

Valmet is the leading global developer and supplier of services and technologies for the pulp, paper and energy industries.

Read more

Transtech’s rolling stock on track with comprehensive Symetri offerings

Efficient information management is vital during demanding design work. Transtech uses Autodesk Inventor as its design tool and has adopted Sovelia and Autodesk Vault software for information management.

Read more

ScandiNova invests in Sovelia for continued growth

ScandiNova is a fast-growing company. Its patented solution for pulse generators, which have a key function in X-rays, cancer treatment and particle accelerators, is a product that is in demand on the market.

Read more

Finding black gold on the ocean floor with Sovelia

When subsea specialist Qinterra Technologies was looking for a new PLM system, they chose Symetri Sovelia.

Read more

Combined Autodesk Vault - Sovelia PLM solution in use at Normet

Normet, the leading supplier of equipment to underground work, is using combined Autodesk Vault, Sovelia PLM solution.

Read more

NewIcon accelerates deliveries to its customers through product lifecycle management

With all product information available in one place, it is now easier for NewIcon to manage the lifecycle of equipment from start to finish and the product documentation becomes easily available.

Read more

Product information management took a new step forward with Vault-Sovelia solution

The introduction of the new ERP-system operated as a driver for acquiring a PLM solution.

Read more

Fewer errors at Lidan Marine with Sovelia PLM

An integration with business systems that manage approval and release processes, ensures that production, purchases and suppliers can only use the latest and approved parts lists and drawings.

Read more

Kontakt oss for mer informasjon

Morten Øverby

Morten Øverby

Norway Director Norway, Product Design & Lifecycle
J. Espen Stokke

J. Espen Stokke

Norway Product design & Lifecycle