Product Lifecycle Management (PLM)

Optimer bruken av produktdata med Symetris PLM-løsninger

Ønsker du å forbedre kvaliteten på bedriftens produktinformasjon og sikre at den enkelt kan brukes i kjernevirksomhetens ulike prosesser?

Da har vi løsningen for deg. Med Symetris PLM-løsning får du oversikt over bedriftens design- og konstruksjonsdata samtidig som det blir enkelt å overføre artikler og materiallister. Du kan enkelt legge til og bruke produktinformasjon. Hele prosessen forenkles av et forbedret samarbeid mellom ulike prosjektgrupper og systemer. Ved å velge en PLM-løsning fra Symetri kan du redusere unødvendige kostnader og minimere risikoen for forsinkede leveranser som følge av feil produktinformasjon.

Med PLM-løsningen vår får du tilgang til funksjoner som forenkler arbeidet i alt fra konstruksjon til produksjon, leverandørkjede, salg, ettermarked og service. Vi har som mål å sikre at alle parter i prosjektet alltid har tilgang til oppdatert produktinformasjon under hele produktets livssyklus.

Ved å integrere forretningsprosesser og systemer kan vi sikre best mulig ytelse når det gjelder ledetider, kostnader og kvalitet.
Ved å integrere forretningsprosesser og systemer kan vi sikre best mulig ytelse når det gjelder ledetider, kostnader og kvalitet.

Hvordan kan bedriften din dra nytte av Symetris PLM-løsninger?

Vi har verktøy som kan hjelpe deg å frigjøre mer tid til viktige arbeidsoppgaver:

 • Verktøy som hjelper deg å øke produktiviteten og gjør det enklere å lage modeller og tegninger.

 • Funksjoner som gjør det mulig å legge til informasjon i datamodeller, som ordlister og beregnede feltverdier.

 • Funksjoner som automatisk oppretter informasjon som er nødvendig utenfor konstruksjonsavdelingen, for eksempel materiallister, delbare filer og så videre.

 • Programløsninger som sikrer at all informasjon er lett tilgjengelig for alle parter i prosjektet.

Vi kan hjelpe deg å identifisere og redusere forekomsten av ineffektive prosesser ved å:

 • Sikre at dere alltid har tilgang til korrekte data med integrert produktinformasjonen i både produksjonsprosess og forretningssystem.

 • Automatisk levere informasjon i det formatet som kreves.

 • Øke effektiviteten ved å gjøre produktdokumentasjonen tilgjengelig via qr-koder.

 • Gjøre det enklere for leverandører å få tilgang til produktinformasjon og konstruksjonsendringer under anbudsrunden. Dermed reduseres risikoen for feil.

Vi har utviklet et salgsverktøy som forenkler salget av avanserte produkter. Dette gir deg tilgang til en rekke fordeler:

 • Tekniske detaljer oversettes til salgbare funksjoner, noe som underletter kundedialogen.

 • Enkle, regelbaserte konfigurasjoner som ikke krever at man forstår den tekniske sammenhengen.

 • Kortere leveringstider og færre feil som følge av automatisk genererte materiallister.

 • Effektivisert salgsprosess med mulighet for større grad av kundetilpasning, økte inntekter og lønnsomhet.

Å forstå tjenesteutvalgets fulle potensial krever imidlertid innsikt om det installerte utstyret:

 • Håndter alt levert utstyr som en unik leveranse. Det er grunnlaget for hele virksomheten.

 • Registrer og katalogiser serienumre for viktige komponenter for bedre sporbarhet.

 • Knytt et serviceprogram til solgt utstyr og skap en forståelse for at nødvendig service og reservedeler gir forretningsmuligheter.

 • Informasjon om installert base i PLM-systemet sikrer korrekte data i bedriftens feltservicesystem. Det er alfa og omega for bedriftens feltservicestrategi.

Kundereferanser

Slik har Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) hjulpet Rustfrie Bergh AS med å digitalisere arbeidsprosesser – gjennom hele produktets livssyklus

Med hjelp av Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM), en to-veiskobling mot ERP og med fremtidige planer om en salgskonfigurator, har Rustfrie Bergh AS tatt et stort steg i retning mot «Industri 4.0

Les mer

Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) i kjernen av Hermann’s prosjektleveranser

Hos Hermann’s er Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) kjernen i all datahåndtering av selskapets produkter og prosjekter. Dette muliggjør leveranser av høy kvalitet og hjelper selskapet til å overholde tidsfrister. Det gjelder også i prosjekter med mange og kontinuerlige endringer gjennom hele prosjektets livssyklus.

Les mer

Visedo Oy investerer i Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) for å sikre effektiv datahåndtering og høy kvalitet

Med Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) sikrer Visedo at de kan håndtere produktinformasjon på en effektiv måte, og at tilhørende dokumentasjon holder høy kvalitet. I tillegg får de tilgang til en fremtidssikret PLM-løsning i en bransje som preges av rask vekst.

Les mer

Sovelia brukes på globalt nivå hos Valmet

Valmet er en ledende, global utvikler og leverandør av tjenester og teknologier for papirmasse-, papir- og energiindustrien.

Les mer

Transtech holder produksjonen i gang med løsninger fra Symetri

Å kunne håndtere informasjon på en effektiv måte er helt avgjørende ved avanserte produksjonsprosesser. Transtech bruker Autodesk Inventor som konstruksjonsverktøy og har implementert Sovelia og Autodesk Vault for å forenkle håndteringen av produktinformasjon.

Les mer

ScandiNova investerer i Sovelia for videre vekst

Scandinova er et selskap i rask vekst. Deres patenterte løsning for pulsgeneratorer har en viktig funksjon innen røntgen, kreftbehandling og partikkelakseleratorer, og er et etterspurt produkt på markedet.

Les mer

På jakt etter sort gull på havets bunn med Sovelia

Da undervannsspesialisten Qinterra Technologies var på jakt etter et nytt PLM-system, falt valget på Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) fra Symetri.

Les mer

Normet kombinerer Autodesk Vault og Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) i arbeidsforløpet

Normet, en ledende leverandør av utstyr til arbeid under bakken, bruker Autodesk Vault og Sovelia Core (tidligere Sovelia PLM) som en kombinert produktløsning.

Les mer

NewIcon setter fart på kundeleveransene ved hjelp av PLM

Med all produktinformasjon samlet på ett sted er det blitt enklere for NewIcon å håndtere utstyrets livssyklus gjennom alle faser, samtidig som produktdokumentasjonen er blitt lettere tilgjengelig.

Les mer

Kontakt oss for mer informasjon