NewIcon setter fart på kundeleveransene ved hjelp av PLM

NewIcon

Med all produktinformasjon samlet på ett sted er det blitt enklere for NewIcon å håndtere utstyrets livssyklus gjennom alle faser, samtidig som produktdokumentasjonen er blitt lettere tilgjengelig.

NewIcon er et helseteknologisk selskap innen farmasøytiske automatiseringssystemer basert på avansert programvare og robotikk. Bedriftens fokus er helseteknologi som fremmer sikre, effektive og rasjonelle farmasøytiske tjenester på sykehus og apoteker over hele verden.

Når en bedrift vokser, øker også antallet produktartikler. Det stilles derfor stadig høyere krav til effektiv produkthåndtering. NewIcon bruker Sovelia PLM fra Symetri i flere arbeidsoppgaver, blant annet for å sikre at all produktinformasjon oppfyller bedriftens kriterier, og for å oppdage utgåtte varer og eventuelle duplikater.

"Sovelia PLM dekker hele livssyklusen til produktene, også etter at våre farmasøytiske automatiseringssystemer er tatt i bruk. Løsningen håndterer alt fra artikler til produktstrukturer og dokumenter, som tegninger og 3D-modeller. Med Sovelia kan vi håndtere produktrelatert informasjon både raskere og smidigere enn før", sier Mauri Kankkunen, Supply Chain Manager hos NewIcon.

Utfordringer

 • Etter hvert som bedriften vokste, ble det stadig vanskeligere å håndtere artikkel- og produktinformasjon
 • Å vedlikeholde produktinformasjon ble en tidkrevende prosess, siden alle data ble lagret separat i bedriftens design- og produksjonssystem
 • Det var vanskelig å gjenbruke eksisterende artikler
 • Å planlegge og gjennomføre konstruksjonsendringer var alt annet enn smidig
 • Å dele produktinformasjon med underleverandører var tidkrevende og førte ofte til feil
 • Å håndtere et produkt under hele livssyklusen var umulig

Løsninger

 • Etter implementeringen av det nye forretningssystemet tok NewIcon steget over fra PDM (produktdatahåndtering) til PLM (produktlivssyklushåndtering), med effektivisert håndtering av artikkel- og produktstrukturer, konstruksjonsendringer og frigivelse av produktinformasjon til forretningssystemet som fremste fokus
 • Via Sovelias ekstranett får underleverandørene tilgang til utvalgt produktinformasjon

Fordeler

 • Produktinformasjon behandles i ett og samme system, slik at det blir enklere å håndtere produktene under hele livssyklusen
 • Redusert arbeidsbelastning førte til betydelige kostnadsbesparelser – og at all produktinformasjon alltid er tilgjengelig for alle, sparer bedriften for mye tid. I tillegg slipper man å gjøre samme oppgave på nytt
 • Produktinformasjon må ikke lenger sendes til underleverandørene, siden alle prosjektdeltakere har tilgang til den produktinformasjonen de trenger
 • Verktøy for å opprette og håndtere artikler og produktstrukturer er nå integrert i designverktøyene og arbeidsprosessene
 • Salgsavdelingen har alltid tilgang til oppdatert produktdokumentasjon
 • Sovelia kontrollerer kvaliteten på produktinformasjonen og gjør den enklere å gjenbruke
 • Produktstrukturen omfatter nå alle deler av produktene, både mekaniske og elektriske

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.

Relaterte kundereferanser