Implementeringen av Sovelia PLM har gitt bedre kvalitet og kontroll hos Fortaco

Fortaco

En av de viktigste årsakene til at valget falt på Sovelia, var at Fortaco ønsket å forenkle rutineoppgaver i alle prosesser, fra design og produksjon til leveranse og ettermarked.

Fortaco sto overfor en stor utfordring da samarbeidet med Linkker skulle innledes. De måtte finne en programløsning som kunne integrere data fra begge bedriftene, forbedre kostnadseffektiviteten i virksomheten, få en rimelig avkastning på eksisterende investeringer, og sikre at den valgte systemløsningen kunne tilpasses fremtidige forandringer i virksomheten.

Målene ble også definert ut fra de ansattes perspektiv. Man ønsket rett og slett en allsidig løsning som både var brukervennlig og som kunne forenkle prosessene og øke produktiviteten. Hensikten var å forenkle rutineoppgavene i alle prosesser, fra design og produksjon til leveranse og ettermarked. Valget falt til slutt på Sovelia PLM med Symetri Oy som leverandør.

 

PLM gir bedre kvalitet og kontroll

De største utfordringene for bedrifter som produserer maskiner og utstyr, er som regel knyttet til produktivitet, kvalitet og leveringstid. Håndtering av produktdata er både tid- og kostnadskrevende og må derfor minimeres for at en bedrift skal kunne øke lønnsomheten. Prosessen med å finne en felles programløsning ble delt opp i flere steg, der det første steget gikk ut på å finne en fungerende løsning for håndtering av produktstrukturer og artikler, og å integrere eksisterende systemer med SolidWorks CAD og forretningssystemet SAP. På den måten kunne de etablere et stabilt grunnlag for produktutvikling og forenkle kommunikasjonen med produksjonsavdelingen. I neste steg implementerte de støtte for salg og ordrehåndtering.

“Implementeringen og utbyggingen av Sovelia ble gjort i etapper, fordi vi ville sikre funksjonen i systemet og skape et stabilt grunnlag som senere kunne utvides med flere funksjoner. Denne fremgangsmåten gjorde at virksomheten kunne fortsette som normalt under implementeringen, uten unødvendig driftsstans”, forteller Jani Erkkilä, prosjektleder hos Fortaco.

Brukeropplevelsen ble betydelig forbedret, og i dag brukes løsningen også eksternt av rundt 70 brukere ute hos Fortacos kunder. Erkkilä tror at suksessen kan tilskrives gode forberedelser, og at Sovelia PLM ble implementert ved bruk av malmodeller.

"Selv om de fleste forretningsmiljøer er unike, kan malmodeller bidra til å sikre funksjonaliteten i systemet, siden prosessene allerede er testet i forskjellige prosjekter og av ulike kunder", sier  Mikko Viertola, Business Director for produktdesign og livssyklushåndtering hos Symetri.

BLI KONTAKTET AV OSS

Ved å fylle ut dette skjemaet, vil en av våre kolleger kontakte deg så snart som mulig.

Vi lagrer dine personlige data for å kunne behandle din bestilling. Les mer om vår behandling av personopplysninger i vår Personvernerklæring.

Relaterte kundereferanser